Zwiększenie wydajności klinicznej

Zwiększenie wydajności klinicznej można uzyskać wprowadzając do aparatu bibułowy knot, co pozwala na podwyższenie maksymalnego stężenia par o 1%211.

-3. Kociołek miedziany212. Bardzo wydajny parownik, opisany w r. 1952, wykorzystuje zasadę pomiaru zmiennego przepływu tlenu, będącego nośnikiem płynnego anestetyku, po czym miesza się nasyconą parę ze znaną objętością rozcieńczających gazów. Umożliwia to precyzyjną kontrolę stężeń par bez konieczności ich pomiaru.

-4. Parownik Halox213. Zbudowany ze szkła, działa na podobnej zasadzie jak poprzedni. Wmontowany termometr wskazuje temperaturę ciekłego halotanu. Odczytywanie ilości ml par dostarczanych do układu zwrotnego przy różnych prędkościach przepływu i temperatury ułatwia suwak logarytmiczny. Przy wysokich przepływach wysyconą parę rozcieńcza się znanymi objętościami tlenu, ewentualnie z dodatkiem podtlenku azotu.

-5. Parownik Dragera. Parownik z mechanizmem termokompensacyjnym , dostarczają LLlairCh.idokładnie wymierzonych stężeń w granicach przepływu od 0,3 do 12 l/min Zmiany ciśnienia spowodowane pracą respiratora nie powodują zakłóceń w pracy Da- r o wnika, natomiast duzy opór wewnętrzny uniemożliwia ieoo włączeni P rio nWnHn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *