Zmiany chorobowe:

-1. Zmiany pH tiopentonu w wyniku jego mieszania się z wodą powodują precypita- cję kryształków tiopentonu. Kryształki te niesione z prądem krwi mogą blokować drobne naczynia na poziomie tętniczek i włośniczek. Kryształki pozostające w świetle drobnych naczyń powodują wskutek swoich właściwości drażniących miejscowe uwolnienie noradrenaliny z następczym skurczem naczyń. Tak więc, im większa podana dawka tiopentonu, tym silniejsze objawy – jest to dodatkowy argument przemawiający za stosowaniem roztworu 2,5%46.

-2. Najistotniejszym zaburzeniem jest zakrzepica tętnic, która może rozwijać się przez ponad 15 dni. 3. Dotętnicze wstrzyknięcie tiopentonu (lecz nie heksobarbitonu) powoduje skurcz tętnicy poprzez uwolnienie noradrenaliny z miejscowych zapasów w ścianie tętnicy lub w jej pobliżu47. Dowiedziono, że kokaina nasila skurcz naczyń wywołany podaniem tiopentonu, natomiast tolazolina go znosi. Rezerpina, która powoduje znikanie zapasów noradrenaliny ze ścian naczyń, znacznie ten skurcz zmniejsza48.

Postępowanie. W razie wstrzyknięcia tiopentonu do światła tętnicy w czasie wprowadzenia do anestezji zalecana jest następująca kolejność postępowania: 1) pozostawić igłę w świetle tętnicy 2) rozcieńczyć wstrzyknięty tiopenton roztworem fizjologicznym 3) przeciwdziałać skurczowi tętnicy i bólowi 4) zapobiegać zakrzepicy 5) leczyć inne objawy w miarę ich występowania.

Jeżeli to możliwe, należy odstąpić od planowanej operacji i rozpocząć intensywne leczenie antykoagulantami. Heparyna w dawce 7500-10 000 jednostek dwukrotnie wydłuża czas krzepnięcia i musi być podawana po 7500 j. co 8 godzin. Konieczne jest podawanie dłużej działających antykoagulantów doustnych przez 2 tygodnie po do- tętniczym wstrzyknięciu tiopentonu. Jeśli nie można zrezygnować z operacji, należy dokonać chirurgicznego odnerwienia kończyny w zakresie układu współczulnego49. Nastąpi dzięki temu wzrost przepływu krwi, co ma zapobiegać zakrzepicy w naczyniach uszkodzonych przez tiopenton.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *