Zalety i wady anestezji przy użyciu tiopentonu:

Do zalet należą: 1) łatwość i szybkość wprowadzenia 2) brak okresu pobudzenia 3) szybkie budzenie (przy właściwej dawce) oraz względnie rzadkie występowanie wymiotów i pooperacyjnego złego poczucia 4) brak drażnienia błony śluzowej dróg oddechowych 5) możliwość szybkiego pogłębiania anestezji.

Do wad należą: 1) upośledzenie oddychania 2) skłonność do występowania skurczu krtani, zwłaszcza w następstwie wymiotów 3) słabe zwiotczenie brzucha przy podaniu dawki bezpiecznej 4) upośledzenie krążenia u pacjentów obciążonych dużym ryzykiem

-5) nie skoordynowane ruchy mięśniowe. Wskazania. Jest ich wiele, gdyż prawie każdy zabieg chirurgiczny wykonano kiedyś w anestezji dożylnej barbituranami. Tiopenton jest szczególnie użyteczny: 1) do wprowadzenia do anestezji 2) do krótkich operacji, manipulacji ortopedycznych, małych zabiegów ginekologicznych, badania w anestezji itp. 3) w warunkach polowych, gdzie zaletami są łatwość transportu i stosowania 4) do wspomagania analgezji miejscowej!’

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *