Wskazania do intubacji przez nos:

-1. Kiedy rurka założona przez usta przeszkadza chirurgowi, np. podczas usuwania migdałków, ekstrakcji zębów, operacji języka. 2. Kiedy zastosowanie laryngoskopu jest trudne ze względu na cechy anatomiczne pacjenta.

-3. U chorych płytko nieprzytomnych, w celu poprawienia drożności dróg oddechowych. Technika intubacji ustno-tchawiczej w laryngoskopię. Przed wprowadzeniem w anestezję należy dokładnie ocenić kształt żuchwy i stan uzębienia. Zęby ruszające się, plombowane, wyposażone w korony, szczególnie górne siekacze, oraz wargi, mogą zostać uszkodzone łopatką laryngoskopu, a więc powinny być osłonięte płytką ołowianą, gumą, kawałkiem przylepca itp. Zazwyczaj stosuje się wstrzyknięcie usypiającej dawki barbituranu (np. tiopenton 100-500 mg) i poprzedzającą lub następującą wentylację czystym tlenem taka wentylacja, utrzymana przez 3 minuty, zabezpiecza przed hipok- sją przez 4 minuty bezdechu po podaniu sukcynylocholiny60: Czasem trzeba dodać bar-bituranu przed wstrzyknięciem 30-100 mg sukcynylocholiny. Anestezja musi być dostateczna (druga faza lub głębsza, z całkowitym zniesieniem odruchów, jeżeli stosuje się środek wziewny), a zwiotczenie pełne. Mniej krzywdy wyrządza się wprowadzając pacjenta trochę zbyt głęboko niż stosując siłę, jeżeli pacjent ma zachowane odruchy i napięte mięśnie szyi. Brak odruchów i odpowiednie zwiotczenie mięśni jest konieczne do wykonania laryngoskopii przez każdego z wyjątkiem najbardziej doświadczonych.

Trudności, stwierdzanych w 2% przypadków, można się spodziewać, jeżeli u pacjenta występują: 1. Duża tylna głębokość żuchwy (odległość pomiędzy zagłębieniem bezpośrednio za trzecim zębem trzonowym a dolnym brzegiem żuchwy, mierzona na radiogramie wykonanym w projekcji bocznej). Aby odnieść ten wymiar do wielkości pacjenta, wynik trzeba porównać z efektywną długością żuchwy (odległość pomiędzy czubkami środkowych górnych siekaczy a stawem slcroniowo-żuchwowym). Jeżeli ten stosunek jest mniejszy niż 3,6, mogą wystąpić trudności przy intubacji jeżeli jest większy, a inne czynniki normalne, laryngoskopia powinna być łatwa.

Jedna odpowiedź na „Wskazania do intubacji przez nos:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *