WĄTROBA

WĄTROBA163. W r. 1958 opisano rozległą martwicę wątroby po anestezji halotanem17’1. Większą uwagę zwrócono na ten problem dopiero w r. 1963171. Znane są także przypadki subklinicznego „halotanowego zapalenia wątroby”172. Od tego czasu przeprowadzono wiele retrospektywnych badań173, łącznie z przeprowadzonym przez Amerykańską Akademię Nauk badaniem o nazwie National Halothane Study177. Liczne pooperacyjne badania pośmiertne wykazały, że częstość występowania rozlanej martwicy wątroby u osób poddanych działaniu halotanu jest nadzwyczaj niska. W przygniatającej większości przypadków udało się wykryć inne przyczyny uszkodzenia wątroby. W przypadkach, gdzie halotan mógł mieć znaczenie, nie stwierdzano w obrazie histologicznym charakterystycznych zmian. Wniosek ogólny brzmi, iż występowanie niewydolności wątroby po halotanie nie jest częstsze niż po innych środkach anestetycznych. Nie zgromadzono także dowodów, aby pacjenci z chorobami dróg żółciowych byli bardziej podatni na halotan. Również energiczne badanie grupy pacjentów otrzymujących halotan nie wykazało, by środek ten stanowił większe zagrożenie niż inne anestetyki175.

Żółtaczka, która może mieć związek z zastosowaniem halotanu, jest pochodzenia we-wnątrzkomórkowego176. Zmiany biochemiczne obejmują podwyższenie transaminaz w surowicy oraz przedłużenie czasu protrombinowego. Żółtaczce zazwyczaj towarzyszy podwyższenie temperatury. Niewytłumaczalny skok gorączki bez żółtaczki może sugerować podżółtaczkowe zapalenie wątroby. W przypadkach niejasnych przed ponowną anestezją należy sprawdzić poziom transaminaz. Badanie histologiczne materiału z biopsji wątroby pomaga wykluczyć inne przyczyny żółtaczki, lecz nie pozwala zróżnicować zapalenia wirusowego z polekowym. Szczególnie narażeni na wystąpienie żółtaczki po anestezji halotanem są przypuszczalnie pacjenci w średnim wieku i osoby otyłe. Ane-stezjolodzy niechętnie odnoszą się do ponownego stosowania halotanu przed upływem 28 dni od pierwszej ekspozycji wielokrotne stosowanie halotanu w ciągu 7 dni nie pozostawia czasu na rozwinięcie się objawów zwiastujących zapalenie, np. temperatury. Nie wyjaśniona żółtaczka po anestezji halotanem jest zazwyczaj przeciwwskazaniem

do jego ponownego zastosowania. Jest coraz więcej dowodów przeciw wielokrotnemu stosowaniu halotanu w krótkim okresie. Jeśli nawet halotan w istocie wywołuje objawy toksyczne, to dzieje sią to nader rzadko. Istnieje prawdopodobieństwo, iż wielokrotne anestezje mogą wywołać rodzaj uczuleniowego zapalenia wątroby. Należy też brać pod uwagę możliwość wystąpienia uczulenia u anestezjologa177. Wielokrotne podawanie halotanu może wywołać gwałtowny wzrost akumulacji jego metabolitów w wątrobie z powodu indukcji enzymatycznej (p. niżej). Wykazanie toksyczności tych metabolitów pomogłoby wytłumaczyć wzrost ryzyka przy wielokrotnej anestezji halotanowej, a także wskazałoby na stopień za-grożenia anestezjologów178.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *