Usunięcie grasicy miastenicznej

Najkorzystniejsze wyniki osiąga się u ludzi młodych, u których czas trwania choroby jest stosunkowo krótki, nie przekraczający jednego roku. Można to wiązać ze zwiększającą się, wraz z czasem trwania choroby, liczbą centrów rozrodczych w rdzeniu grasicy, widocznych w obrazie mikroskopowym. W pierwszym roku choroby u większości chorych nie ma jeszcze tych zmian, a więc stopień immunologicznego zapalenia grasicy jest jeszcze słabo wyrażony. U chorych starszych, zwłaszcza płci męskiej z dłużej trwającą chorobą, remisja po tymektomii występuje rzadziej i trwa krócej.

Usunięcie grasicy miastenicznej jest powszechnie zaaprobowane. Są jednak pewne nie wyjaśnione zjawiska, jak ustąpienie objawów miastenii po zaledwie częściowym usunięciu grasicy łub po innych operacjach, np. usunięcie torbieli bąblowcowej płuca (24). Istnieje również pogląd, że miastenia jest aktywna jedynie w pewnym określonym czasie i wobec tego wskazane jest tylko leczenie zacho-wawcze. Pogląd ten nie wydaje się słuszny przy porównaniu wyników odległych w przypadkach leczonych zachowawczo i za pomocą usunięcia grasicy.

Coraz mniej sporne są wskazania do tymektomii w miastenii. Usunięcie grasicy jest korzystne nawet w najlżejszych postaciach choroby, które wraz z upływem czasu przechodzą w formy groźniejsze. Z badań mikroskopowych wynika, że na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi

implanty zębowe ceny dom opieki prywatny : zapiecek.biz psychoterapia bielsko