Transmisja nerwowo-mięśniowa

Strukturalną jednostką transmisji nerwowo-mięśniowej jest zakończenie nerwowe,, szczelina synaptyczna i wyspecjalizowana przylegająca powierzchnia błony komórki mięśniowej. Fizjologicznym przenośnikiem pobudzenia jest ACh syntetyzowana za pomocą acetylotransferazy cholinowej w zakończeniu nerwowym i magazynowana w postaci mikropęcherzyków. Każdy z nich zawiera „quantum” złożone z 8-10 tys. –

cząsteczek związku i znajduje się w tzw. aktywnych strefach umieszczonych najbliżej błony mięśniowej z największym skupiskiem receptorów acetylocholinowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *