TIOPENTON, TIOPENTAL

(Thiopentone sodium, Pentothal, Thiopentah Tiapanal, Penthiobaibilal, Intrawal, Nesdonal, Farmotal) Jest to etylo(l-metylobutylo)tiobarbituran sodu, siarkowy odpowiednik pentobarbitalu. Wprowadzony pod nazwą handlową „Pentothal sodium” w r. 1934.

Jest żółtym bezpostaciowym proszkiem o zapachu przypominającym H2S. Rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, w wodzie destylowanej tworzy wysoce zasadowe roztwory 2,5% i 5% o pH 10,81 (pH krwi 7,4). 2,8% roztwór wodny jest izotoniczny. Aby zapobiec tworzeniu z dwutlenkiem węgla z powietrza wolnego kwasu, do proszku dodawane jest 6% bezwodnego węglanu sodu, a produkcję prowadzi się w atmosferze azotu. Tio- penton jest niezbyt stabilny w roztworze, ale jeżeli pozostaje klarowny, można go przechowywać 24-48 godzin, a nawet dłużej bez szkody dla późniejszych wstrzyknięć. Należy wylać roztwór, w którym pojawił się strąt. Współczynnik olej/woda wynosi 4,7.

Jest dostarczany w ampułkach, wraz z wodą destylowaną w ilości wystarczającej do przygotowania 5% lub 2,5% roztworu. W większości ośrodków używany jest roztwór 2,5% i taki, według opinii autora, należy stosować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *