Tiopental

-11. Tiopental nie daje zwiotczenia wystarczającego do wykonania obrotu zewnętrznego. Do analgezji porodu należy użyć tylko dawki wprowadzającej (250 mg). 12. U chorych na zimnicę niewielka dawka wystarcza na długi okres.

-13. Przypadki miotonii zanikowej (patrz rozdz. XXXI). Chorzy prawidłowo reagują na kurarę, natomiast nieprawidłowo na tiopental61, tak jak na większość leków wywołujących depresję oddechową62. Po podaniu dawki większej niż 100 mg może wystąpić długotrwały bezdech.14. Choroba Addisona i obrzęk śluzowaty. Tiopental należy stosować z wielką ostrożnością. 15. Miastenia. Konieczna wielka ostrożność.

-16. Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby. Tylko małe dawki. 17. Porfiria63 – może być wrodzona lub ujawniać się jako napady bólów brzucha, trochę przypominając zatrucie ołowiem, z wydalaniem moczu o czerwonawym zabarwieniu. Barbiturany mogą wywołać nagłe porażenie obwodowego neuronu ruchowego, a nawet śmierć, i są z tego powodu bezwzględnie przeciwwskazane. Przy podejrzeniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *