TEMPERATURA

Kompendium anestezjologii jest pankuronium, gdyż nie powoduje spadku ciśnienia. Halotan w nieznacznym stopniu antagonizuje działanie sukcYnylocholiny, nie ma to jednak istotnego znaczenia klinicznego. Podanie sukcynylocholiny należy poprzedzić iniekcją atropiny, zaś jej podawanie w trakcie anestezji halotanowej jest raczej niewskazane195.

TEMPERATURA.’ Indukcja halotanem powoduje spadek temperatury w przełyku o 1°C i wzrost temperatury skóry o 4°C190. Uważa się, że jest to związane z redystrybucją ciepła między strefą wewnętrzną a tkankami zewnętrznymi. W późniejszym okresie anestezji obwodowe rozszerzenie naczyń ułatwia utratę ciepła i temperatura skóry może ulec obniżeniu. Opisane działanie halotanu wykorzystywane jest do przyspieszenia oziębiania ciała podczas hipotermii powierzchniowej.

DRESZCZE. We wczesnym okresie pooperacyjnym po anestezji halotanem często występują dreszcze i drżenia mięśni. Objawy te są rzadsze u pacjentów prawidłowo natlenionych197. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że drżenie pooperacyjne nie jest bezpośrednio związane ze spadkiem temperatury w trakcie anestezji196, lecz prawdopodobnie z ogólnym wzmożeniem napięcia mięśni (tonicznym lub klonicznym). Dożylna iniekcja 20 mg metylofenidanu (Ritalin) zmniejsza drżenie, prawdopodobnie na drodze pobudzenia tworu siatkowatego śródmózgowia. Pobudzając jednak układ współczulny, może on powodować przyspieszenie czynności serca i zaburzenia rytmu, które z kolei mogą wymagać podania beta-blokerów lub neostygminy198.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *