STERYDY

Pólbursztynian sodowy Hydroksydionu (Viadril101, Presuren). Jest to półbursztynian sodowy 21-hydroksypregnan-3,20-dionu. Z-astosowanie tego związku zaproponował Selye102 w r. 1941. Po raz pierwszy użyty w r. 1955 przez Murphy^go105. Powoduje mniejsze osłabienie oddychania niż tiopental. Wadami jego są: skłonność do wywoływania zakrzepowego zapalenia żył i powolny początek anestezji. Wykazano, że powoduje w EEG zmiany potencjałów iglicowych u osób z padaczką^ Używany w diagnostyce epilepsji105. Wydalany w większości przez wątrobę, częściowo w nie zmienionej postaci przez nerld,’ Dawkowanie 10-15 mg/kg. Zalecany do wprowadzenia w anestezję przy tyreoidekto- miach105. Obecnie rzadko używany. t .

Altezyna106 (Alphathesin, Alphadione). Jest mieszaniną dwóch sterydów, alfaksolonu w ilości 9 mg/ml i alfadolonu w ilości 3 mg/ml. Skład gotowego preparatu jest następujący: 0,9% 3a-hydroksy-5a-pregnan-ll,20-dionu 0,3% 21-acetoksy-3u-hydroksy-5a- -pregnan-il,20-dionu, 20% Cremophor EL (polioksyetylowany olej rycynowy) dla poprawienia rozpuszczalności, 0,25% chlorku sodu, uzupełnione wodą do 100%. Całkowita zawartość sterydów w 1 ml altezyny wynosi 12 mg. Można preparat jeszcze bardziej rozcieńczać roztworem fizjologicznym. Jest drogi.

FARMAKOLOGIA: UKŁAD KRĄŻENIA. Wywiera działanie upośledzające na mięsień sercowy, na co wskazują zmiany czasu przerwy skurczowej oraz zmniejszenie obwodowego przepływu krwi107. Efekty podobne do działania tiopentalu. Po podaniu dożylnym nawet u pacjentów z nadciśnieniem ciśnienie krwi ulega tylko nieznacznemu obniżeniu. Przy zastosowaniu umiarkowanych dawek rzadko dochodzi do alarmującego spadku ciśnienia. Umiarkowana tachykardia. Pojemność wyrzutowa serca zachowana zgodnie z nasileniem ta- chykardii108.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *