SKURCZ TĘTNICY

– Kończynę należy unieść i utrzymywać w cieple. Leczyć wszystkie zmiany w miarę ich pojawiania się. c. ZAPALENIE ZAKRZEPOWE ŻYŁY53 może powstać pomimo sprawnego i jałowego nakłucia żyły i jest wynikiem chemicznego podrażnienia ściany naczynia. Może wystąpić bezpośrednio po wstrzyknięciu lub z opóźnieniem 7-10 dni. Leczenie polega na

ogrzewaniu i unieruchomieniu kończyny, w razie potrzeby nawet za pomocą longety gipsowej. Zakrzepowe zapalenie żyły zdarza się częściej po wstrzyknięciu 5% niż 2,5°/o roztworu.

d. SKURCZ TĘTNICY może wystąpić po dożyJnym podaniu leku, mimo źe nie ma bezpośredniego urazu tętnicy. e. USZKODZENIE NERWÓW, zwłaszcza nerwu pośrodkowego, bywa następstwem wstrzyknięcia w część przyśrodkową dołu łokciowego.

f. ZŁAMANIE IGŁY. Ponieważ miejsce złamania znajduje się zwykle przy nasadzie igły, przynajmniej 0,5 cm igły powinno zawsze znajdować się na zewnątrz tkanek.

-2. POWIKŁANIA OGÓLNE:

a. NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA – leczenie patrz wyżej. Bezdech występujący w czasie anestezji może zależeć od: 1) względnego przedawkowania środka anestetycz- nego 2) niedrożności oddechowej powyżej poziomu głośni, np. spowodowanej przez zapadający się język 3) skurczu krtani.

b. ZAPASC NACZYNIOWA zależy zwykle od względnego przedawkowania tiopen- tonu, powodującego rozszerzenie naczyń i upośledzenie czynności mięśnia sercowego. Postępowanie: unieść nogi, zastosować wentylację tlenem pod przerywanym ciśnieniem dodatnim. W miarę potrzeby podaje się dożylnie płyny krwiozastępcze lub środki kurczące naczynia.

c. SKURCZ KRTANI może być wynikiem: 1) bezpośredniego podrażnienia krtani rurką intubacyjną, śliną, krwią itp. 2) podrażnienia pewnych odległych okolic, np. zwieracza odbytu, szyjki macicy itp. (odruch Brewera-Luckhardta) 3) uogólnionego skurczu z niedotlenienia. Tiopenton predysponuje do skurczu krtani. Należy podać tlen pod ciśnieniem. Do zniesienia skurczu bywa konieczne dożylne wstrzyknięcie 20-30 mg suk- cynylocholiny. Niekiedy, jak np. w niektórych przypadkach astmy, zwykła dawka tio- pentonu może wywołać silny kurcz oskrzeli, sztywność mięśniową i odruchowy bez-dech. Jest. to groźny stan, który wymaga dożylnego podania szybko działających środków zwiotczających oraz wentylacji tlenem pod dodatnim ciśnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *