Rurka jest w tchawicy

-6. Lekko wysuń żuchwę, aby odsunąć nagłośnię do tylnej ściany gardła. Zamknij drugie nozdrze tak, aby oddychanie odbywało się przez rurkę. Jeżeli wybrałeś prawe nozdrze, głowa powinna być odchylona lekko w prawo i odwrotnie.

-7. Podczas zakładania intubacji pacjent musi sam oddychać. Intubujący ustawia ucho przy zewnętrznym końcu rurki, którą wsuwa się zależnie od słyszalności oddechowego szmeru oskrzelowego. Podczas intubacji na ślepo anestezjolog powinien się kierować słuchem. Lewą ręką można przesuwać krtań na spotkanie rurki. Przy poruszaniu chrząstką tarczowatą pod palcami czuje się lekkie przeskoczenie w momencie, kiedy skośne zakończenie rurki przechodzi pomiędzy strunami, ponadto pacjent, jeżeli nie jest głęboko znieczulony, wstrzymuje oddech lub kaszle. Jeżeli anestezja jest płytka, może wystąpić skurcz głośni. Czasem warto zaczekać na silny kaszel, który następuje po skurczu głośni, ponieważ daje się bardzo łatwo przesunąć rurkę pomiędzy szeroko odwiedzionymi strunami tuż przed kaszlem lub po nim.

-8. Sprawdź, czy rurka jest w tchawicy na podstawie rodzaju dźwięków słyszalnych z zewnętrznego końca rurki. Jeżeli rurka jest długa, a szmer oddechowy dobrze słyszalny, jej koniec dalszy musi znajdować się w tchawicy. Jeżeli – po wsunięciu rurki na całą długość – nie słychać szmerów oddechowych, to prawdopodobnie znajduje się ona w przełyku. Niezakłócony oddech przez rurkę, przy żuchwie przesuniętej mocno do tyłu, wskazuje na udaną intubację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *