Rozpoznanie miastenii

Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1. Stymulacji nerwowej. Mięsień zdrowego człowieka można stymulować z prędkością do 50 impulsów na sekundę i przez jakiś czas będzie on prawidłowo odpowiadać. Natomiast mięsień miastenika przy stymulacji z prędkością 3 impulsów

na sekundę wykazuje szybko charakterystyczne zmęczenie i coraz bardziej szczątkową odpowiedź. To zjawisko występuje u 95% miasteników i zależy od niewielkiej wyjściowej liczby receptorów ACh w łączach nerwowo-mięśniowych i niskiego wstępnego mikropotencjału płytki końcowej.

-2. Stężenia przeciwciał anty-AChR w surowicy. Wykrycie ich w surowicy chorego ma podstawowe znaczenie diagnostyczne. Przeciwciała te występują u ponad 90% miasteników, jeśli zostanie zastosowana metoda radioizotopowa (8, 9, 19, 20, 26, 27). Metoda immunolluorescencyjna wypada dodatnio zaledwie u 30% chorych. Polega ona na zanurzeniu fragmentu mięśnia królika w surowicy miastenika z dodatkiem fluoresceiny. Reakcja przeciwciał z receptorem ACh w mięśniu ujawnia się jako „świecenie” we fluoroskopie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *