PRZEWÓD POKARMOWY

PRZEWÓD POKARMOWY. Częściej niż dożylne barbiturany wywołuje nudności i wymioty, zwłaszcza w połączeniu z podtlenkiem azotu i tlepem. W dawkach klinicznych nie uszkadza czynności wątroby, nie jest przeciwwskazany w ostrej porfirii.

NAPIĘCIE MIĘSNI. Może powodować drżenie i ruchy mięśniowe. Zwiększa działanie sukcynylocholiny na złącze nerwowo-mięśniowe. Prawdopodobnie częściowo depolary- zuje błonę komórkową i w ten sposób nasila depolaryzację wywołaną przez sukcyny- locholinę w obrębie płytki końcowej90.

METABOLIZM. Szybko rozkładany we krwi krążącej (przez cholinesterazę osocza) i w wątrobie. W przeciwieństwie do barbituranów nie ulega redystrybucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *