Przeciwwskazania do stosowania cyklopropanu:

-1. Zabiegi z użyciem diatermii lub przyżegania. 2. Gdy stosuje się adrenalinę. Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań jest znacznie większe niż przy podawaniu adrenaliny w trakcie anestezji trójchloroetylenem lub ha- Iotanemco.

Bezpieczeństwo. Działanie nasercowe cyklopropanu sprawia, że jest on mniej bezpieczny niż eter. Znane są przypadki nagłych zgonów, prawdopodobnie z powodu migotania komór, nie tylko w stanie głębokiej anestezji.

ETYLEN iC,H4] Wybu.chowość i tylko niewielkie zalety w stosunku do podtlenku azotu sprawiają, że jest obecnie rzadko stosowany w Wielkiej Brytanii. Odkryty w r. 1779 przez Johannesa

Ingenhousza lub przez Bechera w XVII wieku. Być może stosowany już w r. 1849 przez Thomasa Nunnelly (1809-1870) z Leeds. Właściwości anestetyczne etylenu zauważył po raz pierwszy Hermann w r. 1864. Botanicy Crocker i Knight (1908) udowodnili, że zawarty w gazie oświetleniowym etylen hamuje rozwijanie się pąków goździków. Pracę nad etylenem podjęli w r. 1923 A. B. Luckhardt (1885-1957) i J. B. Carter z Chicago61 oraz W. Easson Brown (1891- 1957) z Toronto62. Oni to, wraz z Izabellą Herb (1869-1943), która w marcu 1923 r.63 samodzielnie zastosowała etylen w Presbyterian Hospital w Chicago, wprowadzili etylen do medycyny klinicznej.

Właściwości anestetyczne etylenu są podobne jak podtlenku azotu, jednak z nieco silniejszym etylenem można stosować większe stężenia tlenu. Z pcwodu wybuchowości i przykrej woni nie zyskał popularności. W Wielkiej Brytanii nie stosowany. Współczynnik rozdziału krew/gaz wynosi 0,14.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *