PROPANIDID

-7. PROPANIDID (Epontol). Może być stosowany zamiast barbituranu. Można go użyć jako jedynego środka przy intubacji na ślepo (250-750 mg)78 jako że nie ma on skłonności do powodowania skurczu głośni. Czas utraty przytomności może być krótki. Donoszono o ostrych zapaściach krążeniowych po propanididzie.

-8. PODTLENEK AZOTU – TLEN. Ten środek zastosowany jako jedyny nie daje możliwości wprowadzenia rurki intubacyjnej. Dodatek trójchloroetylenu do mieszaniny podtlenek azotu-tlen czyni intubację na ślepo dość łatwą, nie daje jednak zwiotczenia wystarczającego do laryngoskopii.

-9. ZNIECZULENIE MIEJSCOWE I INTUBACJA PRZYTOMNEGO PACJENTA. Ewentualne wskazania to: a) pełny żołądek b) zaburzenie drożności oddechowej, np. z powodu nowotworu krtani c) możliwość wystąpienia trudności przy intubacji. Można zastosować jeden lub kilka z następujących sposobów: a) ssanie pastylki znieczulającej,

b) spryskiwanie jamy ustnej, gardła i strun, c) obustronny blok górnego nerwu krtaniowego, d) wstrzyknięcie przeztchawicze, e) 10% lignokaina w aerozolu i seryjne dawki talamonalu i diazepamu do uzyskania niepamięci79.

Czynna hiperwentylacja, jak i oddychanie czystym tlenem przez parę minut przed intubacją, zmniejsza zmiany w gazach krwi, towarzyszące temu zabiegowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *