Prężność tlenu we krwi tętniczej:

ELEKTRODA TLENOWA. Składa się z platynowej katody i srebrnej anody,, zanurzonych w roztworze elektrolitu. Elektroda platynowa oddaje elektrony do tlenu i w rezultacie powstaje, prąd elektryczny, który może być zmierzony i wyrażony jako prężność tlenu. Podczas pracy na elektrodzie platynowej odkłada się białko, wobec czego musi być ona oddzielona od próbki krwi przez cienką membranę przepuszczalną dla gazu. Pierwszą elektrodą tego typu była elektroda Clarka70. Posłużyła ona jako model do kolejnych modyfikacji tego urządzenia71.

PRÓBKA KRWI72. Krew pobiera się z tętnicy do strzykawki, której przestrzeń martwa została wypełniona heparyną. Zużycie tlenu przez krew pobraną do strzykawki, w temperaturze 38°C jest takie, że wywołuje spadek Po2 o 3 mm Hg/min (0,4 kPa/min). W związku z tym próbka powinna być badana natychmiast lub trzymana w lodówce dla zmniejszenia zużycia tlenu. Tlen może również dyfundować przez ścianę strzykawki ze sztucznego tworzywa73. Dyfuzja tlenu jest większa przy wysokim Pa02. Używanie strzykawek szklanych zmniejsza to źródło błędu74. Obecnie stosuje się również elektrody naskórne.

HIPOKSEMIA. Prawidłowa prężność tlenu może spadać nawet do 70 mm Hg (9,3 kPa) u osób powyżej 70 roku życia75. Tętnicza prężność tlenu jest bardziej czułym wskaźnikiem niedoboru tlenu niż wysycenie hemoglobiny tlenem – patrz krzywa dysocjacji (ryc. 3, str. 39). Hipoksemia może wystąpić w okresie pooperacyjnym, jako wynik depresji oddechowej, po urazie klatki piersiowej lub w przebiegu innych chorób. Zmiany stosunku wentylacji do perfuzji w płucach występują w wielu stanach klinicznych.

Zawartość tlenowa krwi żylnej. Jest to wskaźnik wydolności izutu serca i perfuzji tkanek70. Oksymetria. Służy do pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem. Oksymetr podłącza się do płatka ucha. Odpowiednio filtrowane światło przechodzi przez płatek i mierzone jest przez fotokomórkę. Jest to bardzo delikatne urządzenie, które nie znalazło zastosowania w rutynowej anestezji.-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *