Powikłania anestezji tiopentonem

-1. POWIKŁANIA MIEJSCOWE: a. WSTRZYKNIĘCIE POZA 2YŁĘ może spowodować ból, zaczerwienienie i obrzęk utworzenie się krwiaka lub siniaka, rzadziej owrzodzenie (wywołane zasadowym odczynem roztworu). Może prowadzić do uszkodzenia nerwu pośrodkowego, jeśli wstrzyknięcia dokonano w części przyśrodkowej dołu łokciowego.’ Objawy te są mniej nasilone przy użyciu roztworu 2,5%. Jeżeli roztwór znajdzie się poza żyłą, można podać w to miejsce 10 ml 1% roztworu prokainy. Rozcieńcza to roztwór tiopentonu, a przez rozszerzenie naczyń ułatwia jego wchłanianie.

b. WSTRZYKNIĘCIE DOTĘTNICZE42 może być wynikiem niewłaściwego wkłucia igły lub przypadkowego podania do kaniuli tętniczej. Po raz pierwszy o niebezpieczeństwie takiej możliwości doniesiono w r. 194343. Pacjent zwykle, ale nie zawsze, odczuwa wtedy silny palący ból wzdłuż ramienia i ręki. Można tego uniknąć, sprawdzając przed wstrzyknięciem, czy opaska nie uciska tętnicy. Następnie po wstrzyknięciu 2 ml roztworu pytamy pacjenta, czy nie odczuwa bólu. Tylko pod tym warunkiem można wstrzyknąć pełną dawkę. Powikłanie to może być niebezpieczne i prowadzić do martwicy i amputacji ręlci. Opisywane były przypadki nagłej śmierci z tego powodu. Obecność tętna nie wyklucza możliwości wstrzyknięcia dotętniczego. Do natychmiast występujących objawów należą:

-1) zblednięcie ręki z zasinieniem palców jako wynik skurczu tętnicy, któremu może towarzyszyć lub którego następstwem może być zakrzep tętnicy 2) plamiste zmiany barwy skóry, owrzodzenia lub pęcherze 3) opóźnienie wystąpienia utraty przytomności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *