Postępowanie pooperacyjne

Najtrudniejszy jest okres pierwszych 3 dni po operacji. Główne problemy wiążą się z utrzymaniem wentylacji i dawkowaniem leków blokujących esterazę choli- nową. U większości chorych samodzielne oddychanie powraca już na stole operacyjnym, potem co godzina lub częściej konieczne jest mierzenie pojemności oddechowej – Tv. W razie spadku tej wartości oddech kontrolowany prowadzony jest przez dalsze kilka lub kilkanaście godzin, a w przypadkach wyjątkowych nawet przez kilka dni. Nadzór nad chorym sprawują w tym czasie anestezjolog, chirurg, neurolog i immunolog.

Trudnym zagadnieniem jest dawkowanie leków przeciwmiastenicznych, skoro wiadomo, że po operacji wrażliwość na nie wzrasta kilkakrotnie. Przedawkowanie leków jest bardzo łatwe i odróżnienie przełomu cholinergicznego od miastenicz- nego bywa wręcz niemożliwe. Uzasadnione jest wówczas wstrzymanie podawania wszystkich leków i zastosowanie oddechu kontrolowanego. W niektórych ośrodkach u wszystkich chorych tracheotomia wykonywana jest rutynowo. Leki przeciwbólowe są wskazane, nie mogą one jednak osłabiać czynności ośrodka oddechowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *