Postępowanie dodatkowe:

– Do igły pozostawionej w tętnicy należy wstrzyknąć: a) 10-20 ml 0,5% roztworu chlorowodorku prokainy b) 40-80 mg papaweryny w 10-20 ml roztworu fizjologicznego c) 5 ml 1% roztworu tolazoliny (Priscol)50 lub podać ją we wlewie kroplowym51 środek ten jest antagonistą noradrenaliny d) fenoksybenzaminę w jednorazowej dawce

-0, 5 mg, która nie upośledza wyraźnie krążenia, albo w kroplówce z roztworu fizjologicznego w dawce 50-200 mikrogramów na minutę52. Roztwory te można także podawać do tętnicy podobojczykowej po wykonaniu blokady zwoju ramiennego lub gwiaździstego.

– Należy prowadzić dalej anestezję przy użyciu halotanu, ponieważ jest to dobry sposób zapewniający rozszerzenie naczyń. Wykonanie blokady splotu ramiennego lub zwoju gwiaździstego zniesie wszystkie bodźce powodujące skurcz naczyń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *