Po operacji w leczeniu raka tarczycy

Po operacji w leczeniu raka tarczycy stosowane są hormony tarczycowe (tyreoi- dyna). Postępowanie to ma na celu substytucję hormonalną, jak też blokowanie TSH, która wpływa stymulująco na rozwój nowotworu. Szczególnie dobre wyniki daje to leczenie w raku brodawczakowatym (5, 25).

Całkowita resekcja płata tarezyey. Dostęp, podwiązanie i przecięcie naczyń tarczowych oraz uruchomienie i przecięcie cieśni tarczycy opisano na str. 361. Kikuty przeciętej cieśni, zależnie od ich wielkości, zaopatruje się szwami lub podwiązką. Pociągając za płat w kierunku bocznym, uwidacznia się i przecina włókna więzadła Berry’ego, które łączą grzbietową powierzchnię tarczycy z tchawicą. Teraz należy zwrócić uwagę na przytarczyce, które leżą na grzbietowo-bocznej powierzchni płata: górna w połowie odległości między górnym biegunem a tętnicą tarczową dolną, dolna zaś w okolicy skrzyżowania tętnicy tarczowej dolnej z nerwem krtaniowym wstecznym. Mogą one być położone nietypowo. Szczególnie ważne jest zachowanie przytarczyc przy całkowitej tyreoidektomii, gdyż ich usunięcie prowadzi do objawów tężyczki. Po usunięciu płata drenaż i szycie rany jak w opisie na str. 361.

Częściowe usunięcie piata tarczycy. Przy częściowym usunięciu płata jest mniejsze ryzyko uszkodzenia nerwu krtaniowego dolnego i przytarczyc aniżeli przy całkowitym. Po podwiązaniu i przecięciu naczyń tarczowych (tętnicę tarczową dolną można tylko podwiązać) wycina się zmieniony miąższ, oznaczając linię cięcia kleszczykami Kochera założonymi na torebkę tarczycy. Krwawienie z przecinanego miąższu zabezpiecza się podlcłuciami zakładanymi niezbyt głęboko, aby nie uszkodzić przez torebkę tylną nerwu krtaniowego dolnego. Miejsca założonych na torebkę kleszczyków należy podwiązać. Szwem ciągłym zbliża się brzegi torebki, przykrywając w ten sposób przekrój pozostawionego miąższu tarczycy. Obowiązuje drenowanie rany, jak opisano na str. 362.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *