Patogeneza miastenii

Nie ma wątpliwości, że początek choroby następuje w grasicy, ale nie wiadomo, czy mechanizmem wywołującym pierwotne zmiany w tym narządzie jest złamanie bariery immunologicznej przez wirusy, uraz, nowotwór czy inne nie znane czynniki. Należy również uwzględnić pewne predyspozycje genetyczne, skoro udowodniono, że większość chorych, u których objawy wystąpiły w wieku poniżej 20 lat, zwłaszcza kobiet, należy do typu antygenowego oznaczonego HL-A8 (Pirslcanen, 1976). Natomiast w grupie ludzi z późnym wystąpieniem objawów miastenii przeważa typ antygenowy HL-A2 i HL-A3. Czy grupa antygenowa HL-A8 zawiera „gen wrażliwości” na miastenię, nie wiadomo. Jednocześnie osobnicy prezentujący ten typ antygenowy najrzadziej zapadają na choroby infekcyjne i nowotwory, ale najostrzej odrzucają przeszczepione narządy.

U człowieka istnieje bardzo silny układ antygenów zgodności tkankowej nazywany HL-A. O indywidualnej swoistości układu HL-A decyduje szereg genów znajdujących się na krótkim ramieniu 6 chromosomu, odpowiednio zlokalizowanych w regionach zwanych locus A, B, C, D, DR. Geny są dziedziczone zgodnie z prawem Mendla, tak że rodzice przekazują dziecku po jednym chromosomie zawierającym po jednym antygenie w każdym z loci. Liczba kombinacji antygenowych jest bardzo duża. Dotychczas poznano 17 antygenów z grupy A, 27 z grupy B, 6 z grupy C,

-11 z grupy D oraz 7 z grupy DR. Antygeny zgodności tkankowej śą obecne na powierzchni błon komórkowych w większości tkanek ustroju, a zwłaszcza krwinek białych. Badane są za pomocą skomplikowanych metod serologicznych, opartych na reakcji surowic o dużej swoistości z antygenem, którym są namnożone in vitro limfocyty. Przeciwciała w surowicy typującej mają właściwości cytotoksyczne dla antygenowo niezgodnych limfocytów. Badania te są podstawowe w transplantologii przy typowaniu zgodności dawcy i biorcy narządu lub tkanki. W praktyce możliwa jest jedynie częściowa zgodność antygenowa pomiędzy dawcą i biorcą. Wyjątek staiiowią bliźnięta jednojajowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *