PAROWNIK W UKŁADZIE

Halotan można stosować jako dodatek do anestezji tiopentalem z podtlenkiem azotu i tlenem. Słabe właściwości przeciwbólowe sprawiają, że w płytkiej anestezji utrzymuje się aktywność niektórych odruchów (np. ńa nacięcie skóry). Zaletą halotanu jest szybkie pogłębianie anestezji, tak że pacjent toleruje rurkę dotchawiczą oraz stymulację chirurgiczną, a także powodowanie umiarkowanego zwiotczenia. Halotan bywa stosowany także w celu przyspieszenia anestezji eterem (bez zatrzymania oddechu lub kaszlu) oraz do uspokojenia pacjenta przed przejściem na trójchloroetylen. Niektórzy polecają mieszaninę halotanu z trójchloroetylenem jako uzupełnienie anestezji tiopentalem z mieszaniną podtlenku z tlenem200. 0,5% halotanu z niewielką ilością trójchloroetylenu umożliwia wykonywanie wielu zabiegów chirurgicznych nie wymagających pełnego zwiotczenia mięśni. Dodaje się środek przeciwbólowy, tak że mniej zagrażają zaburzenia czynności serca wskutek przedawkowania halotanu. Obniża to również koszt anestezji.W ambulatoriach i gabinetach stomatologicznych stosuje się halotan jako uzupełnienie anestezji N,0 z tlenem.

HALOTAN W UKŁADZIE Z MAŁYM DOPŁYWEM GAZÓW I Z ODDECHEM ZWROTNYM. Halotan jest środkiem kosztownym. Możliwość bezpiecznego stosowania go w układzie z częściowym lub całkowitym oddechem zwrotnym znacznie obniża koszt anestezji. Można stosować go w układzie ,,tam i z powrotem” lub w absorpcyjnym układzie okrężnym. Sposób podawania zależy od tego, czy parownik znajduje się w układzie oddechu zwrotnego, czy na drodze dopływu świeżych gazów201. Zastosowanie aparatu Narkotest202 pozwala na ciągłe kontrolowanie stężenia wdychanego halotanu. Umożliwia to zrezygnowanie ze skalowanego parownika.

PAROWNIK W UKŁADZIE (np. aparat Marretta205 lub inhalator Goldmana w układzie okrężnym). Parowanie halotanu związane jest z oddechem pacjentarim głębszy oddech, tym więcej halotanu zamienia się w parę. Pogłębienie anestezji powoduje depresję oddechową, zmniejsza się wówczas ilość wchłanianego halotanu (mechanizm zabezpieczający). Parownik powinien posiadać mały opór oddechowy i stosunkowo małą wydajność, co zapobiega przedawkowaniu. Oddech kontrolowany íub wspomagany należy prowadzić z dużą ostrożnością, ponieważ powodują one dokładanie do układu znacznej ilości par halotanu. Ta metoda nadaje się do układów z całkowitym oddechem zwrotnym i minimalnym dopływem tlenu, czyli układów całkowicie zamkniętych. Jest to naj-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *