PAROWNIK POZA UKŁADEM

ekonomiczniejszy sposób stosowania halotanu, ponieważ umożliwia ponowne wykorzystanie całej ilości wydychanego środka i utrzymywanie stałego stężenia dostarczanego przez parownik anestetyku.

PAROWNIK POZA UKŁADEM. Halotan jest odparowywany przez świeże gazy płynące do układu. Gazem nośnikowym może być podtlenek azotu z zawartością co najmniej 30°/o tlenu, co wykorzystuje przeciwbólowe działanie podtlenku azotu, lub też czysty tlen, co zapobiega depresji krążenia pod wpływem NjO204. Ponieważ dopływ gazów jest mały, parownik musi być wydajny i wyskalowany dla niskich przepływów. Gdy stosuje się większy dopływ gazów, należy otworzyć zawór wydechowy.

PAROWNIKI. Stosowanie tak silnego anestetyku, jakim jest halotan (silniejszy 2- -krotnie od chloroformu, a 4-krotnie od eteru) wymaga dokładnej i precyzyjnej regulacji stężenia par. Do tego celu skonstruowano specjalne parowniki:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *