Parownik Fluotec

-1. Parownik Fluotec (Cyprane, Ltd.)205. Zachowuje dokładność bez względu na zmiany temperatury, ilość płynu w zbiorniku, przepływ gazu i czas pracy. Zastosowany kompensator temperatury wykorzystuje zasadę paska bimetalicznego. Gaz wchodzący do aparatu dzieli się na dwa strumienie: omijający parownik oraz wpływający do komory parownika, gdzie ulega wysyceniu lotnym anestetykiem. Następnie oba strumienie ponownie się łączą. Znajomość ciśnienia wysyconych par anestetyku i stosunku rozdziału na dwa przepływy umożliwia obliczenie stężenia uzyskiwanych par. Różne modele aparatu dostarczają stężenia: 1-3%, 1-4%, 1-10% (model M. J.). Aparat Mark III nie daje już za wysokich stężeń przy niskich przepływach, lecz działa liniowo przy wszystkich szybkościach przepływu minimalne jest też ciśnienie wsteczne206. Skalowanie do 10% umożliwia dostarczanie odpowiednich ilości par przy niskich przepływach stosowanych w układach z oddechem zwrotnym. Johnstone207 zaleca przeprowadzanie indukcji przy przepływie 5 1 tlenu i stężeniu do 10% halotanu, a podtrzymywanie przy przćpływie tlenu 1 l/min i ustawieniu parownika na 3-4% (30-40 ml/min halotanu), co zapewnia płytką anestezję. Koszt krótkiej indukcji przy tej metodzie jest stosunkowo wysoki, natomiast samo podtrzymywanie anestezji jest ekonomiczne.

Przy stosowaniu przerywanego ciśnienia dodatniego należy zachować ostrożność, ponieważ parownik może wówczas podawać stężenia wyższe, niż wskazuje pokrętło203. Zapobiega temu wmontowanie zastawki bezzwrotnej między parownikiem Fluotec a układem oddechu zwrotnego. Parownik Mark III nie wymaga takiego zabezpieczenia. Istnieje również niewielka różnica w wydajności halotanu w zależności od zastosowanego gazu nośnego (tlenu lub podtlenku)203. Przy stężeniach 0,5-1% wydajność jest wyższa z tlenem (ma to związek z gęstością gazu nośnego), natomiast przy stężeniach 2, 3 i 4% wydajność jest wyższa z podtlenkiem azotu (związek z lepkością gazu).

-2. Parownik Goldmana210. Prosty aparat, bez możliwości kontroli temperatury, często stosowany wraz z aparatem do przerywanego podawania podtlenku azotu z tlenem (Waltona lub McKessona) lub z aparatem Boyle’a. Tabela ilustruje stężenia halotanu (w % obj.) dostarczane przez parownik Mark II, gdy znajduje się w nim 20 ml cieczy, w temp. 20°C po upływie 1 minuty:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *