Obraz kliniczny miastenii

Chociaż autogenne przeciwciała zawsze atakują AChR, to jednak skutki reakcji immunologicznej często różnią się znacznie u poszczególnych chorych. Nie ustalono dotychczas, dlaczego u jednych chorych przeważają lekkie oczne postacie, a u innych od początku występuje opuszkowa postać choroby z porażeniami mięśni oddechowych, także dlaczego miastenia młodego wieku przebiega zupełnie inaczej niż u ludzi starych. Jakkolwiek poziom przeciwciał przeciwko AChR różni się znacznie u poszczególnych chorych, to często nie ma to odbicia w obrazie klinicznym.

Czytaj dalej

ENFLURAN

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Skuteczny anestetyk wziewny. Przy pogłębianiu anestezji (do 5-7%) mogą wystąpić spastyczne ruchy, ustępujące po spłyceniu anestezji. Towarzyszące zmiany w obrazie EEG o charakterze padaczki mogą utrzymywać się do kilku tygodni250. Drżenia ulegają nasileniu przy obniżonym Pco2 , jak to ma miejsce w oddechu wspomaganym. Nie powodują one niedotlenienia mózgu ani nie pozostawiają trwałych uszkodzeń. Enfluranu nie należy stosować u osób chorujących na padaczkę251. Zwiększa przepływ mózgowy.

Czytaj dalej

DWUTLENEK WĘGLA [C02]

Odkryty przez von Helmonta (1597-1644), wyizolowany w r. 1757 przez Josepha Blacka (1728-1799). Spopularyzowany wśród anestezjologów wkrótce po ogłoszeniu (1921) pracy Haggarda i Yandella Hendersona (1873-1944) z USA6. Zalecali oni stosowanie 5°/o dwutlenku węgla w tlenie „w celu przezwyciężenia zapaści związanej z anestezją”. W W. Brytanii popularyzatorem dwutlenku węgla był J. S. Haldane (1860-1936)7. Gaz ten powinien znajdować się w każdym aparacie anestetycznym’. Pobudzające działanie dwutlenku węgla na układ oddechowy wykazali w r. 1870 Herman i Escher8.

Czytaj dalej

Dychawica oskrzelowa

-8. Pacjenci z ostrym zapaleniem w obrębia jamy ustnej, żuchwy i szyi. Wśród takich pacjentów zdarzały się przypadki śmierci w czasie anestezji tiopentalem. Prawdopodobną przyczyną śmierci jest niedrożność dróg oddechowych jako wynik szczęko- ścisku związanego z obrzękiem zapalnym.

-9. Dychawica oskrzelowa. Zdarzało się, że podanie tiopentalu nasilało napad w innych przypadkach nie obserwowano żadnych niepomyślnych objawów. Lek należy podawać powoli, ostrożnie, według wyczucia anestezjologa. Jeszcze lepiej użyć roztworu heksobarbitonu.

Czytaj dalej

Przypadkowe podanie miastenikowi prostygminy

-3. Testu z Tensilonem. Dożylne podanie od 2 do 10 mg Tensilonu – Edrophonium hydrochloricurn, już po 10-30 s powoduje wybitną, ale chwilową poprawę wydolności mięśniowej. Podobne działanie ma prostygmina podana dożylnie w dawce 0,5-1 mg. Wybitna poprawa trwa wówczas parę godzin.

Leczenie. Przypadkowe podanie miastenikowi prostygminy zamiast innych stosowanych wówczas leków spowodowało natychmiastowe ustąpienie objawów osłabienia (Coventry, 1930). Bromek pirydostygminy (Mestinon), bromek neostygminy (prostygmina) i Ambenonium chloride (Mytelaza) stanowią obecnie pierwszą linię obrony przed atakiem miastenii. Najczęściej stosowany jest Mestinon (Roche, Szwajcaria) w postaci tabletek po 60 mg, którego działanie rozpoczyna się w ciągu 10 do 30 min i trwa ok. 4 godzin, osiągając szczyt działania po 2 godzinach. Dawka leku musi być empirycznie ustalona, indywidualnie dla każdego chorego. Zwykle dla kilkunastoletniego dziecka wystarcza 4-6 tabletek dziennie podawanych przed okresami największej aktywności życiowej.

Czytaj dalej

Leczenie raka tarczycy

Leczenie operacyjne jest metodą z wyboru w leczeniu raka tarczycy u dzieci. Poza tym jest stosowane leczenie jodem radioaktywnym oraz napromienianie. Przed operacją należy dążyć do uzyskania rozpoznania morfologicznego zmian w tarczycy drogą oligobiopsji lub punlccji cienlcoigłowej. U dzieci, u których nie udaje się uzyskać rozpoznania przed operacją, należy wykonać badanie doraźne w czasie operacji. Z powyższych powodów wskazane jest, aby dzieci z nowotworami złośliwymi tarczy-cy były leczone w ośrodkach, które umożliwiają wykonanie takich badań.

Czytaj dalej