Pacjenci z trudno dostępnymi żyłami

o porfirię należy zbadać mocz na obecność porfiryn. Przypuszcza się, że nie wszyscy pacjenci z porfirią są wrażliwi na barbiturany04. 18. Alkoholicy przyjmujący disulfiram (Antabuse) oraz pacjenci cierpiący z powodu zatrucia środkiem chwastobójczym dwunitro-orto-krezolem (barbiturany i dwunitro- -orto-krezol wykazują synergiczne działanie depresyjne na oddychanie komórkowe68).

-19. Postać hiperkaliemiczna nawrotowego porażenia66 rodzinnego. 20. Pląsawica Huntingtona67. 21. W wywiadzie reakcja anafilaktyczna po podaniu tiopentonu68.

-22. Pacjenci z trudno dostępnymi żyłami. Dążenie do zapewnienia przyjemnego wpro- wadzenia w anestezję nie usprawiedliwia narażania pacjenta na serię bolesnych ukłuć igłą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *