Normalny rozwój łuku aorty

Normalny rozwój łuku aorty i odchodzących od niego naczyń warunkuje zaniknięcie pierścienia na poziomie pierwszym (i). Pozostałością po prawym łuku aorty jest pień ra- mienno-głowowy (tętnica bezimienna). Zarośnięcie łuku na poziomie drugim [2) powoduje nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej prawej, która krzyżując linię pośrodkową ciała przechodzi do osklepka prawego. Oddzielenie prawego łuku może uformować w miejscu odejścia tętnicy duży uchyłek opisany przez Kommerella (1936) i nazwany od jego imienia (3).

Przerwanie prawego łuku aorty jest wynikiem zaniku naczynia na poziomie czwartym, piątym i szóstym (ryc. 5-57 – 4, 5, 6). Brak zaniku na poziomie czwartym i piątym stwarza możliwość podwójnego ucisku na tchawicę i przełyk przez naczynia położone po stronie prawej, przechodzące do lewego osklepka. Przetrwały przewód tętniczy bądź więzadło stwarza objawy ucisku, gdy zmiany dotyczą poziomu szóstego (ryc. 5-57 – 6).

Często w diagnostyce niedoceniana jest obecność prawego łuku aortalnego. Istnieje on w wielu nieprawidłowościach naczyniowych, jak: brak tętnicy płucnej po stronie lewej, obecność nadmiernie szerokich tętnic oskrzelowych, obecność prawego bądź obustronnego przewodu tętniczego. Przy prawostronnym łuku aorty i prawostronnej aorcie zstępującej możliwość współistniejących wad jest większa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *