Niewielkie ilości trójchloroetylenu

Niewielkie ilości trójchloroetylenu lub halotanu podane przed wprowadzeniem rurki gardłowej zazwyczaj znoszą odruch kaszlowy i dławienie, jednak według opinii autora nie powinny być stosowane rutynowo.

Niedrożność oddechowa lub powodujące bezdech względne przedawkowanie tiopentonu wywołuje hipoksję, która w połączeniu z depresyjnym działaniem barbituranów może w krótkim czasie doprowadzić do porażenia ośrodka oddechowego. Leczenie de-

presji lub zatrzymanie czynności oddechowej należy rozpocząć od udrożnienia dróg oddechowych, a następnie wtłaczać tlen do płuc uciskając worek oddechowy aparatu do anestezji, przy czym zastawka wydechowa powinna być zamknięta. Można prowadzić wentylację usta-usta przez maskę twarzową albo uciskając rękami klatkę piersiową. Jeżeli niedrożność oddechowa wynika z działania bodźców chirurgicznych przy zbyt płytkim poziomie anestezji, należy poprosić chirurga, aby zaczekał z kontynuacją zabiegu do chwili odzyskania kontroli drożności oddechowej. Skurcz krtani powstały z tej przyczyny zniesie dożylne podanie krótko działających środków zwiotczających, np. sukcynylocholiny. Występują duże różnice osobnicze w ilości środka potrzebnej do zniesienia odpowiedzi na bodźce. Mężczyźni wymagają podania większych ilości środka niż kobiety, otyli więcej niż szczupli, młodzi więcej niż pacjenci w wieku podeszłym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *