NERKI:

-1. Zmniejszenie przepływu nerkowego. 2. Wzrost frakcji filtracyjnej. 3. Wzrost wydzielania hormonu antydiuretycznego. METABOLIZM I WYDALANIE. Tiopenton jest prawie całkowicie metabolizowany w organizmie. Halotan nie wpływa na jego metabolizm81. W wątrobie związek jest rozkładany poprzez utlenienie bocznych łańcuchów.- Od tego procesu, w stopniu większym, niż powszechnie się przypuszcza, może zależeć szybkie ustępowanie jego działania85. W ciągu godziny metabolizowane jest od 10 do 15% środka obecnego w organizmie: tkanka mięśniowa, podobnie jak nerki, może brać udział w rozkładzie tiopentonu. Zmniejszenie tolerancji występuje dopiero przy znacznym uszkodzeniu wątroby, a i to ma miejsce tylko wtedy, gdy przez długi czas podaje się niewielkie dawki. Produkty rozpadu wydalane są przez nerki. Choroba nerek nie jest jednak przeciwwskazaniem do stosowania tiopentonu, choć u pacjentów z mocznicą wystarczają mniejsze dawki. Wysoki poziom mocznika w surowicy wiąże się z przedłużeniem anestezji tiopentonem. Ponieważ jest on wydalany szybciej u ludzi młodych niż u starszych, ci ostatni wymagają mniejszych dawek.

DZIAŁANIE UBOCZNE. Wkrótce po wstrzyknięciu tiopenton przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego i do gruczołu mlekowego. Poziom cukru we krwi nieco wzrasta podczas anestezji i waha się zależnie od stopnia urazu operacyjnego30. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej mogą zależeć od hiperwentylacji – nie od kwasicy metabolicznej. Barbiturany działają antagonistycznie w stosunku do ośrodkowego pobudzenia przez środki miejscowo znieczulające. Barbiturany indukują wydzielanie w wątrobie enzymów, które metabolizują warfarynę i pochodne związki hamujące krzepnięcie87. U niektórych pacjentów obserwowano po wstrzyknięciu miejscowy skurcz mięśni, naj-częściej objawiający się pronacją przedramienia, do którego podawany jest lek. Podanie podtlenku azotu i tlenu wystarcza zazwyczaj do ustąpienia tego objawu, częściej występuje on przy stosowaniu 5% niż 2,5% roztworu, a można go osłabić podając opioi- dy lub petydynę.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu wysypek skórnych po tiopentonie. Została opisana także reakcja anafilaktoidalna80. Podany do tkanki mięśniowej powoduje martwicę. Ponieważ pH roztworu jest wysokie, wywołuje on hemolizę.

Słabo zwiotcza mięśnie przedniej ściany brzucha, ale zazwyczaj umożliwia dwuręczne badanie ginekologiczne. Czasem jest stosowany w małych dawkach dla poprawienia zwiotczenia podczas zamykania rany laparotomijnej, ponieważ ma niewielkie działanie blokujące płytkę nerwowo-mięśniową. Użyty w odpowiednich dawkach, wystarcza do anestezji podczas manipulacji na stawach, kręgosłupie itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *