MIĘSNIE GŁADKIE

MIĘSNIE GŁADKIE. Powoduje wystarczające do laparotomii zwiotczenie mięśni. Jeśli jednak jest ono niewystarczające, można zastosować niewielką dawkę niedepolaryzu- jącego środka zwiotczającego jego działanie ulega wówczas wzmożeniu252. Nie wpływa na aktywność sukcynylocholiny.

WYDALANIE. W większości wydalany przez płuca. Część ulega metabolizmowi z wydalaniem przez nerki jonu fluorowego. ZASTOSOWANIE W POŁOŻNICTWIE. Nie zostało dostatecznie opracowane.

Zastosowanie kliniczne. Zbliżone jak halotanu. Stosunkowo dobrze znoszony przez pacjentów. Łatwy w stosowaniu. Do indukcji używa się par 3,5-4,5% z tlenem lub mieszaniną podtlenku azotu i tlenu. Niski współczynnik rozdziału krew/gaz zapewnia szybkie osiągnięcie trzeciego okresu anestezji. Do podtrzymywania wystarczają stężenia

-1,5- 3%. Poziom anestezji można zmieniać stosunkowo szybko. Powrót świadomości jest gładki drżenia, nudności i wymioty występują rzadko. W trakcie anestezji należy utrzymywać prawidłowy poziom Pco2. Opisano przypadek zaburzenia funkcji komórek wątroby po zastosowaniu enfluranu253. Może powodować wzrost poziomu cukru we krwi oraz hipertermię złośliwą254.

(Patrz również Virtue R. W. i współaut., Can. Anaesth. Soc. J„ 1966, 13, 233 Dobkin A. B. i wsp., Anesthesiology, 1968, 29, 275 Dobkin A. B. i wsp., Anesth. Analg. curr. Res., 1969, 48, 477 Boty C. i wsp., Ibid., 1968, 47 , 499 Egilmez A. i Dobkin A. B., Anaesthesia, 1972, 27, 171 Symposium on Enflurane, Acta anaesth., Belg., 1974, 25, No 2).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *