METOKSYFLURAN

Właściwości fizyczne. Lotna ciecz o punkcie wrzenia 104,6°C. Ciśnienie nasyconej pary wynosi 25 mm Hg (3,33 kPa), a zatem w warunkach normalnego ciśnienia barome- trycznego nie może występować w stężeniach przekraczających 4%. Współczynnik rozdziału olej/woda wynosi 400, gęstość pary w temp. 37°C – 7,36 g/1. Współczynnik rozdziału olej/gaz – 970, krew/gaz – 13. MAC – 0,16% obj. Niepalny, niewybuchowy. Nie reaguje z wapnem sodowanym. Ma charakterystyczny zapach. Podobnie jak halotan jest środkiem bardzo drogim.

Farmakologia. Mała lotność metoksyfluranu sprawia, że indukcja jest stosunkowo powolna, mimo znacznej siły działania – minimalne stężenie anestetyczne wynosi 0,16 (można je obniżyć do 0,07%, podając jednocześnie 60% podtlenku azotu)227. W odróżnieniu od halotanu wywiera skuteczna działanie przeciwbólowe już w dawkach subane- stetycznych. W głębokiej anestezji dochodzi do depresji oddechowej i spadku ciśnienia krwi228. Metoksyfluran skutecznie zwiotcza mięśnie w głębokiej anestezji oraz wzmaga działanie środków zwiotczających. Komorowe zaburzenia rytmu występują rzadko, nawet przy wzroście Paco2 229. Powszechnie uważa się, że stosowanie metoksyfluranu wraz z adrenaliną jest bezpieczne i nie zwiększa napięcia układu współczulnego280. Poziom cukru we krwi ulega podwyższeniu231. Mogą wystąpić objawy toksycznego działania na nerki (p. niżej). Podobnie jak inne wziewne anestetyki, zwiększa objętość mózgu.

Zastosowanie kliniczne. W anestezjologii klinicznej po raz pierwszy zastosowali go Artusio i Van Poznak (I960)232. Można stosować go przy użyciu większości parowników bez ścisłej kontroli. Najpowszechniej używany jest jednak parownik Pentec. Znajduje jastosowanie w układach z dużym dopływem gazów oraz w układach zamkniętych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi

www.kidstown.pl/barcelona-zestaw-mebli-dzieciecych-pinio-lite-drewno.html