METABOLIZM HALOTANU

METABOLIZM HALOTANU188. Badania przeprowadzone na myszach183 wykazały, że po dożylnym wstrzyknięciu znakowanego halotanu dochodzi do kumulacji znakowanych metabolitów w wątrobie. Ponowne iniekcje powodują stopniowy wzrost stężenia metabolitów w wątrobie, co sugeruje pobudzenie układów indukcji enzymatycznej. Za przemianą enzymatyczną w organizmie ludzkim przemawia pojawienie się w moczu bromu, chloru, trójfluoroacetyloetanolamidu190, chlorobromodwufluoroetylenu i kwasu trój- fluorooctowego191. Kwas trójfluorooctowy jest głównym produktem utleniania halotanu. Jest stosunkowo nietoksyczny. Wydalanie metabolitów z ustroju jest powolne i trwa nawet do 3 tygodni.

WPŁYW NA GRUCZOŁY DOKREWNE. Podczas anestezji halotanem dochodzi do podwyższenia poziomu hormonu wzrostu we krwi. Pobudzenie przedniego płata przysadki mózgowej wywołuje odpowiedź ze strony kory nadnerczy198. Wzrasta również poziom tyroksyny we krwi, mimo prawidłowego poziomu hormonów przysadkowych stymulujących wydzielanie tarczycy194. Poziom insuliny nie ulega istotnym zmianom192, wzrasta natomiast wrażliwość na nią przy prawidłowym poziomie cukru we krwi. Należy o tym pamiętać podczas anestezji otrzymujących insulinę pacjentów z cukrzycą, ponieważ podanie halotanu może wyw.ołać u nich stan niedocukrzenia.

STOSOWANIE ZE ŚRODKAMI ZWIOTCZAJĄCYMI. Przy stosowaniu tubokuraryny z halotanem należy zachować dużą ostrożność, ponieważ interakcja tych środków powoduje umiarkowane wzmożenie nerwowo-mięśniowego działania tubokuraryny, lecz znaczne nasilenie uprzednio słabego działania blokującego zwoje nerwowe. Przy użyciu gallaminy obserwuje się podobną jak przy tubokurarynie zmianę działania na złącza nerwowo-mięśniowe, nie blokuje ona natomiast zwojów nerwowych. Toteż kombinacja halotanu z gallaminą daje korzystne wyniki, szczególnie dzięki specyiicznemu działaniu gallaminy, blokującemu zwalniający wpływ nerwu błędnego na serce. W anestezji ha- iotanowej środkiem zwiotczającym z wyboru jest więc gałlamina. Popularnym środkiem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *