MET OHEKSIT ON

Jest to metylowa pochodna oksybarbituranu, której chemiczna nazwa brzmi: sól sodowa kwasu a-dl-l-metylo-5-alilo-5-(l-metylo-2-pentynylo)barbiturowego. Opisany po raz pierwszy przez Stoeltinga w r. 195770. Na każde 500 mg sproszkowanego leku dodawane jest 30 mg węglanu sodu. Stosowany roztwór 1% ma pH 11,1. Roztwór 2% jest również zadowalający. Pomimo że działa 2,5-3 razy silniej niż tiopental71, całkowite obudzenie się następuje szybciej. Wykazuje mniejsze działanie drażniące na tkanki niż roztwór tiopentalu natomiast jest równie niebezpieczny i drażniący przy podaniu do- tętniczym, co roztwór tiopentalu o tym samym stężeniu. Stosowany zwykle 1% roztwór metoheksitonu jest mniej niebezpieczny niż 2,5% roztwór tiopentalu72. Mniej upośledza czynność układu krążenia niż tiopental, chociaż powoduje rozszerzenie łożyska naczyniowego przez wpływ na układ współczulny73. Częściej natomiast spotyka się ruchy mimowolne, drżenia mięśniowe, kaszel i czkawkę powikłania te można zmniejszyć przez premedykację petydyną lub opioidami74. Stwierdzono, że metoheksiton powoduje nieprawidłowe, iglicowe wyładowania u osób z padaczką75. Nie tłumi on objawów padaczki76, może natomiast być jedną z przyczyn napadu choroby w czasie anestezji77. Może wywoływać reakcje anafilaktyczne, histaminoidalne78. Jest szybko metabolizowany i inaktywowany73. W czasie wprowadzenia w anestezję występuje niewielki spadek poziomu potasu we krwi80. Dawkowanie 1% roztworu przy wprowadzeniu do anestezji wynosi około 1 mg/kg (50-120 mg) (objętość podobna jak przy użyciu 2,5% roztworu tiopentalu), po czym podaje się zwykle anestetyk wziewny i tlen. Wodny roztwór metoheksitonu jest trwały przez kilka tygodni, nie wolno natomiast mieszać go z roztworami kwaśnymi, takimi jak siarczan atropiny, tubokuraryna lub suksametonium. Przydatny do wprowadzenia w anestezję na fotelu dentystycznym81, do operacji u pacjentów ambulatoryjnych, do elektrowstrząsów, małych zabiegów ginekologicznych, chirurgicznych i ortopedycznych oraz do wprowadzenia w anestezję w chirurgii ogólnej (5-12 ml 1% roztworu). Jest jedynym barbituranem, który rywalizuje w anestezji klinicznej z tiopentalem, zwłaszcza jeżeli wymagane jest szybkie budzenie się. Przydatny w diagnostyce elektroencefalograficznej82.

Domięśniowe stosowanie metoheksitonu83. Według wielu autorów zapewnia wystarczające uspokojenie przed anestezją w około 80% przypadków pediatrycznych. Zalecana dawka 2% roztworu wynosi 6,6 mg/kg. Sen następuje po wstrzyknięciu w górny boczny kwadrant pośladka, zwykle w ciągu 10 minut. Nie obserwowano powstawania ropni ani martwicy.

-Podawano również doodbytniczo84, 20-25 mg/kg masy ciaia. Lek dostarczany jest w opakowaniach po 100 i 500 mg oraz 2,5 i 5,0 g.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *