Leczenie raka tarczycy

Leczenie operacyjne jest metodą z wyboru w leczeniu raka tarczycy u dzieci. Poza tym jest stosowane leczenie jodem radioaktywnym oraz napromienianie. Przed operacją należy dążyć do uzyskania rozpoznania morfologicznego zmian w tarczycy drogą oligobiopsji lub punlccji cienlcoigłowej. U dzieci, u których nie udaje się uzyskać rozpoznania przed operacją, należy wykonać badanie doraźne w czasie operacji. Z powyższych powodów wskazane jest, aby dzieci z nowotworami złośliwymi tarczy-cy były leczone w ośrodkach, które umożliwiają wykonanie takich badań.

W leczeniu chirurgicznym zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci brak jest ustalonego postępowania. Oprócz resekcji tarczycy, ograniczonych do koniecznego minimum, wykonywane są operacje radykalne w postaci całkowitej tyreoidektomii, oprócz zmodyfikowanego usuwania węzłów chłonnych szyi wykonuje się doszczętne wycięcie układu chłonnego szyi sposobem Crile’a i Jawdyńskiego niezależnie od rozległości zmian w węzłach. Wyniki nie zależą od mniej lub bardziej radykalnego postępowania operacyjnego (24). Powolny przebieg, mała inwazyjność, jak też dobre rokowanie, mimo przerzutów, usprawiedliwiają u dzieci ze zróżnicowanym rakiem tarczycy ograniczone zabiegi chirurgiczne, dotyczące zarówno gruczołu, jak i węzłów chłonnych (3, 15, 16, 20, 24). Guz zajmujący jeden płat jest wskazaniem do wycięcia całkowitego płata wraz z cieśnią bez usuwania piata drugiego. Rzadko w tej postaci raka są wskazania do całkowitego wycięcia tarczycy, które jest zabiegiem okaleczającym ze względu na zwiększone niebezpieczeństwo uszkodzenia przytarczyc i nerwów krtaniowych wstecznych. Jest ono wskazane w przypadkach z odległymi prze-rzutami przed planowanym leczeniem jodem radioaktywnym oraz przy wielo- ogniskowych zmianach w obu płatach.

U dzieci nie wykonuje się profilaktycznego wycięcia węzłów chłonnych szyi. W przypadkach zmian w węzłach szyi wskazane jest zmodyfikowane wycięcie z oszczędzeniem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, żyły szyjnej wewnętrz-

nej, nerwu dodatkowego i węzłów podżuchwowych (3, 16, 25). Można też przy zmianach niezbyt rozległych usuwać tylko powiększone węzły, a przerzuty powstające w dalszym przebiegu choroby wycinać w czasie kolejnej operacji (1, 15, 16). Leczenie jodem radioaktywnym u dzieci jest ograniczone do przypadków odległych przerzutów do płuc i kości po całkowitym wycięciu tarczycy w celu uniknięcia wychwytywania przez nią jodu. W raku niezróżnicowanym (anaplasticum, med.ulla.re) śą wskazania do całkowitego usunięcia tarczycy oraz do leczenia promieniami (rtg, kolbaltu). W raku anaplastycznym leczenie chirurgiczne ma cel paliatywny: usunięcie masy guza w celu zniesienia ucisku. Zasadnicze leczenie tej postaci raka to radioterapia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *