Korzystny wpływ tymektomii

małycli limfocytów T, a wśród nich głównie limfocytów cytotoksycznych i pomocniczych. 4. Wrażliwość na choroby nowotworowe. Miastenicy 6-7 razy częściej niż inni zapadają na nowotwory, zwłaszcza typu Lymphoma lub raka sutka (24). U mia- stenilców po tymektomii zaznacza się wyraźne zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe wszelkiego rodzaju (Papatestas, 1976). Natomiast usunięcie grasicy w chirurgii doświadczalnej lub klinicznej u chorych niemiastenicznych związane jest ze wzrostem zapadalności na nowotwory (Miller, 1972). Być może po usunięciu grasicy odgrywa rolę brak tyminy i zmniejszenie liczby komórek pomocniczych i supresorowych (10).

Korzystny wpływ tymektomii – wyraźny u 70-90% miasteników, u których trwała remisja lub złagodzenie objawów – zaznacza się zwykle dopiero po paru tygodniach, a najczęściej po paru latach od zabiegu (6, 24).

U chorych po tymektomii zmniejsza się stężenie przeciwciał przeciwko AChR,. lecz fakt ten nie zawsze jest zgodny z obrazem klinicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *