KOMPENDIUM ANESTEZJOLOGII

roksen może powodować przyspieszenie częstości oddechów, które łagodzi podanie małej dawki petydyny. Stopień zwiotczenia mięśni brzucha bywa różny: do tej pory aie odnotowano działań ubocznych po zastosowaniu kombinacji fluroksenu ze środkami zwiotczającymi.

Najnowsze badania porównawcze z halotanem, eterem i cyklopropanem wykazały, że fluroksen najwolniej wprowadza do anestezji i najczęściej wywołuje kaszel. Intubacja po jego zastosowaniu bywa trudna bez pomocy środków zwiotczających komorowe zaburzenia rytmu nie występują225. Badania na myszach sugerują, iż fluroksen ulega w ustroju częściowemu metabolizmowi z moczem wydalany jest trójfluoroetanol, glu- kuronian trójfluoroetanolu i kwas trójfluorooctowy226.

(Patrz również: Sadove M. S., Balagot R. C. i Linde H. W., Anesthesiology, 1956, 17, 591 Dundee J. W., Linde H. W. i Dripps R. D„ Ibid., 1957, 18, 66 Dornette W. H. L., w Clinical Anaesthesia – Halogenated Anaesthetics, red. Artusio J. F., 1963, rozdz. 4, Oxford: Blackwell).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *