KLESZCZYKI DO INTUBACJI

KLESZCZYKI DO INTUBACJI. Powszechnie używane jest narzędzie pomysłu Magilla, produkowane w dwóch rozmiarach36. ŁĄCZNIKI. Łączą rurkę intubacyjną z aparatem do anestezji produkowane są różne modele, różnej wielkości, z tworzyw sztucznych i metalu, np. Nosworthv’ego, Row- bothama. W niektórych są otwory z klapką, do wprowadzania cewnika od odsysania,

np. typu Magilla, Cobba. Przepływ gazów jest bardziej burzliwy w łącznikach wygiętych pod kątem prostym niż w łukowatych. RURY ŁĄCZĄCE. Karbowane lub zwykłe rurki gumowe, które łączą aparat do anestezji z łącznikiem do rurki intubacyjnej.

MANKIETY USZCZELNIAJĄCE. Większe rurki mogą być wyposażone w nadymany mankiet, zapewniający szczelność tchawicy i zastępujący uszczelnienie gardła tamponem z gazy80. Balonik kontrolny Hewera pozwala ocenić stan wypełnienia mankietu ukrytego w tchawicy37. Stosowanie mankietu uszczelniającego stwarza groźbę rozmię- kania błony śluzowej tchawicy. Ciśnienie w mankieciku wypełnionym bez wysiłku może sięgać 120-180 mm Hg (16,0-24,0 kPa), ale nie odpowiada to naciskowi wywieranemu na błonę śluzową. Mankiety powinny być napełniane do momentu, w którym ustaje przeciek gazu obok rurki intubacyjnej przy uciskaniu worka oddechowego38. Dużo lepsze są mankiety niskociśnieniowe o dużej pojemności30. Niektóre firmy zastąpiły mankiety pierścieniami uszczelniającymi. Różne rodzaje mankiecików wywierają różny ucisk40. Przed użyciem trzeba zawsze zbadać, czy mankiecik nie jest uszkodzony. Opisywano przypadki odklejenia się brzegów mankietu od rurki z utratą szczelności tchawicy. Podtlenek azotu dyfunduje do wnętrza lateksowych mankietów, powodując nadmierne ich wypełnienie i groźbę uszkodzenia błony śluzowej tchawicy41.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *