Intubacjo tchawicy

Przed erą środków zwiotczających, kiedy stosowano tylko wziewne środki aneste- tyczne, intubacja na ślepo przez nos była bardzo popularna, jako zazwyczaj szybsza od intubacji przez usta z użyciem laryngoskopu. Laryngoskopia pośrednia z użyciem lusterka została wprowadzona przez Manuela Garcię (1805-1906), nauczyciela śpiewa z Londynu*1.

Ostatnio stosunek do intubacji zmienił się zasadniczo z następujących powodów: 1. Użycie środków zwiotczających22, a zwłaszcza sukcynylocholiny, umożliwia szybką, łatwą i nieurazową intubację.

-2. Użycie środków zwiotczających znacznie zwiększyło potrzebę wentylacji dodatnim ciśnieniem przerywanym, a ta jest bardziej efektywna u pacjentów zaintubowanych.

(Patrz także: artykuł Gillespie N. A. w Endotracheal Anesthesia, wyd. II, pod red. Bamfortha K. L. i Siebeckera K. L., Univ. of Wisconsin Press 1943 Waters R. M., Ro- venstine E. A., Guedel A. E., Curr. Res. Anesth. Analg., 1933, wrzesień/październik).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *