IMMUNOLOGICZNE I KLINICZNE SKUTKI USUNIĘCIA GRASICY

Usunięcie grasicy jako narządu, a także jako źródła antygenu powoduje następujące zjawiska: 1. Zmniejszenie populacji wszystkich limfocytów T obdarzonych pamięcią immunologiczną, a wśród nich zmniejszenie liczby komórek pomocniczych – Tj,, nadzorujących wytwarzanie wszystkich przeciwciał. Najwyraźniejsze zmiany ujawniają się dopiero w kilka lat po tymektomii. Zaznacza się wyraźne zmniejszenie stężenia przeciwciał przeciwko AChR, co wiąże się z kliniczną remisją choroby.

-2. Pomimo zmniejszenia stężenia grasiczozależnych immunoglobulin IgG, IgM, IgA, IgE, a także spadku stężenia izohemaglutynin anty-A i anty-B, niezależnych od grasicy, nie stwierdza się u chorych zwiększonej wrażliwości na zakażenia bakteryjne i wirusowe.

-3. Zmniejszenie odporności komórkowej, głównie w zakresie późnej reakcji odrzucania przeszczepu. Wiąże się to ze zmniejszeniem liczby immunokompetentnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *