GRASICA

Grasica jest narządem niezmiernie złożonym, którego znaczenie docenia się zaledwie od 25 lat. Wiedza dotycząca zmian w grasicy w przebiegu różnych chorób,, jak nowotwory, zakażenia, choroby immunologiczne, jest jednak nadal skąpa,, podobnie jak mało są poznane mechanizmy wpływu grasicy na powstawanie i przebieg tych chorób. Składa się na to kilka czynników.

-1. Grasica jest trudno dostępna dla biopsji, która jest możliwa jedynie podczas- operacji w klatce piersiowej. 2. Grasica jest narządem parzystym i nawet śródoperacyjna biopsja nie musi być reprezentatywna dla całego gruczołu.

-3. Interpretacja zmian immunologicznych lub endokrynalnych w narządzie1 nabłonkowo-limfatycznym jest bardzo trudna i możliwa tylko w nielicznych pracowniach. 4. W badaniach pośmiertnych można poznać wyłącznie strukturę anatomiczną grasicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *