Grasica jest narządem o największej liczbie podziałów mitotycznych

Linia liinioeyf.ów T. Do grasicy przez całe życie płynie nieprzerwanie strumień komórek macierzystych ze szpiku kostnego, a w najwcześniejszym okresie życia zarodka z pęcherzyka żółtkowego i prawdopodobnie z zawiązka wątroby. Komórki te mają ogromną siłę kinetyczną i mogą różnicować się w wielu kierunkach (3, 13). Nie ma pewności, czy nabłonek grasicy odgrywa główną rolę w kontrolowaniu nabywania przez klony limfocytów genetycznie uwarunkowanej pamięci immunologicznej. Nabłonek ten ma postać trójwymiarowej sieci komórek, pomiędzy którymi przechodzą komórki macierzyste ze szpiku, namnażając się i dojrzewając w małe grasiczozależne limfocyty T, których czas półżycia wynosi od 100 do 200 dni. Na- mnażanie to trwa dość powoli w odróżnieniu od drugiej grupy bardzo podobnych limfocytów namnażających się szybciej, ale których czas półżycia wynosi 3 do 4 dni. Różnice w działaniu tych dwóch grup limfocytów, oznaczonych symbolami Tj i T2, nie zostały w pełni poznane. Możliwe, że proces namnażania limfocytów w grasicy jest kontrolowany przez tymozynę, hormon grasiczy współdziałający ze środowiskiem komórek grasicy. Grasicę opuszczają jedynie specjalnie wyselekcjonowane komórki, a wszystkie nieprawidłowe postacie giną.

Grasica jest narządem o największej liczbie podziałów mitotycznych na skutek namnażania limfocytów. Jedna komórka macierzysta z wbudowaną znakowaną trytem tymidyną może dać początek 128 limfocytom, a podział komórki odbywa się co 6-8 godzin. U myszy w pierwszym tygodniu życia liczba limfocytów w jednym płacie grasicy wynosi 5 000000 i wzrasta 30-krotnie pod koniec 2 tygodnia życia (Axelrad, 1962).

Jednym z najważniejszych odkryć ostatnich lat było stwierdzenie, że subpopulacje grasiczopochodnych limfocytów u ludzi i zwierząt, mają odmienne funkcje biologiczne, zależne od różnych wybiórczych znaczników antygenowych, tak zwanych markerów na powierzchni błony komórkowej (3, 13). Od nich zależy zarówno czynność, jak i przeznaczenie poszczególnej komórki odpornościowej. Znaczniki zostają wbudowane w błonę komórkową podczas dojrzewania komórki w grasicy i nadają jej charakterystyczne właściwości antygenowe. Pod względem tych właściwości wyróżnia się trzy rodzaje limfocytów T:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *