FARMAKOLOGIA:

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Podczas wstrzykiwania mogą wystąpić objawy pobudzenia. Powikłanie to występuje rzadziej, jeżeli w premedykacji zastosowano narkotyczny środek przeciwbólowy. W dawkach terapeutycznych nie wywołuje analgezji ani antalgezji.

UKŁAD ODDECHOWY^ Dożylne podanie wywołuje hiperwentylację, zwykle z następczym krótkim okresem bezdechu. Przedłużony bezdech i skurcz krtani należą do rzadkości.

UKŁAD KRĄŻENIA. Tachykardia występuje częściej niż po tiopentalu. Depresja układu krążenia90 jest większa niż po metohelcsitonie91, może dojść do zatrzymania krążenia92. Uwolnienie histaminy może spowodować znaczny spadek ciśnienia i rumień twarzy93. Należy stosować z wielką ostrożnością u pacjentów z chorobą mięśnia sercowego94. Nie obserwowano zmian w EKG95.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi

http://10chairs.pl/krzesla-konferencyjne