Działanie kwasu

Niepalny. Szybko absorbowany z pęcherzyków płucnych. Przechowywany w stanie ciekłym, w szarych zbiornikach, pod ciśnieniem 50 atm, butla 1 kg zawiera 538 1, zaś 5 kg – 2690 1 dwutlenku węgla zbiorniki ważą odpowiednio 907 g i 3,175 kg.

Otrzymywanie: 1. Podgrzewanie węglanu wapnia lub magnezu podczas otrzymywania ich tlenków. 2. Działanie kwasu na węglany zasadowe. 3. W procesie fermentacji przy otrzymywaniu alkoholu. działanie na układ oddechowy. W ciągu minuty człowiek wydala ok. 200 ml dwutlenku węgla, tzn. w ciągu doby ok. 300 1. Transportowany przez krew 1) w postaci rozpuszczonej, 2) jako wodorowęglany osocza, 3) związany z białkiem erytrocytów w postaci związków lcarbaminowych. Ośrodek oddechowy ulega pobudzeniu13 bezpośrednio przez dwutlenek węgla lub przez kwaśne właściwości jego roztworu. Zarówno częstość, jak i głębokość oddechów ulega zwiększaniu. Dochodzi również do odruchowego pobudzenia oddychania pod wpływem działania dwutlenku węgla na chemoreceptory aorty i zatoki szyjnej. Ośrodek oddechowy zahamowany przez opioidy lub anestetyki wykazuje mniejszą wrażliwość na dwutlenek węgla. Wzrost ciśnienia parcjalnego C02 we krwi o 3 mm Hg (0,4 kPa) powoduje zwiększenie wymiany oddechowej o 100%. Obniżenie ciśnienia o 4 mm Hg (0,5 kPa) może prowadzić do bezdechii.

Zawartość 5% dwutlenku węgla jest dobrze tolerowana, natomiast wyższe stężenia wywołują niepokój, duszność, ból głowy itp. Stężenia przekraczające 10% wykazują wyraźne działanie nasenne 30% prowadzi do śpiączki, 40% powoduje depresję oddechową. W stanie depresji ośrodka oddechowego pod wpływem narkotyków lub hi- poksji już 5% stężenie dwutlenku węgla może spowodować taki paradoksalny efekt. W takich przypadkach nie należy stosować go więc podczas zabiegów resuscytacyj- nych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *