DZIAŁANIE HALOTANU NA KOMÓRKI

Inne przyczyny pooperacyjnych żółtaczek obejmują działanie leków (takich jak fe- notiazyna, inhibitory monoaminooksydazy, dożylne podanie tetracykliny), przetaczanie krwi, wstrząs, nienowotworową cholestazę pooperacyjną, septyczne zapalenie dróg żółciowych, współistniejące wirusowe zapalenie wątroby183. Z grupy tej wyklucza się wirusowe zapalenie wątroby z obecnością antygenu B. U osób z zespołem Gilberta184 (rodzinna odmiana hiperbiłirubinemii) wyniszczenie i stres mogą wywołać wyraźną żółtaczkę, jednak poziom transaminaz utrzymuje się wówczas w prawidłowych granicach. Kwestia, czy halotan działa hepatotoksycznie, jest nadal otwarta. Wielu lekarzy uznaje istnienie zespołu „halotanowego zapalenia wątroby”185 i z tego powodu wielu anestezjologów amerykańskich odstąpiło od stosowania tego środka186, nie brak jednak i głosów obrony w nowszych pracach187.

(Na temat pooperacyjnych żółtaczek bez udziału halotanu p.: Hart S. M. i Fitzgerald P. G„ Br. J. Anaesth., 1975, 47, 1321). CZYNNOŚĆ NEREK. Halotan powoduje stopniowe obniżenie przepływu krwi przez nerki i zmniejszenie szybkości przesączania kłębkowego. Ilość wydalonego moczu ulega zmniejszeniu. Wzrasta wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Zmiany te mogą być zależne od spadku ciśnienia.

DZIAŁANIE HALOTANU NA KOMÓRKI137“. Interesujące wyniki dały badania przeprowadzone na roślinach. Halotan powoduje zatrzymanie metafazy dzielących się komórek stożka wzrostu korzenia fasoli. Wydaje się, że działając w sposób odwracalny na mikrotubule halotan może rozproszyć wrzeciono mitotyczne. Podobny efekt obserwowano u innych organizmów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *