Artykuły

Przeciwwskazania do stosowania cyklopropanu:

-1. Zabiegi z użyciem diatermii lub przyżegania. 2. Gdy stosuje się adrenalinę. Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań jest znacznie większe niż przy podawaniu adrenaliny w trakcie anestezji trójchloroetylenem lub ha- Iotanemco.

Bezpieczeństwo. Działanie nasercowe cyklopropanu sprawia, że jest on mniej bezpieczny niż eter. Znane są przypadki nagłych zgonów, prawdopodobnie z powodu migotania komór, nie tylko w stanie głębokiej anestezji.

Czytaj dalej

Patologia mięśnia w miastenii

Badania morfologiczne mięśni miastenika wykazują dość charakterystyczne zmiany o nasileniu zależnym od czasu trwania choroby. Najbardziej widocznym objawem jest zanik włókien mięśniowych typowy dla odnerwionego mięśnia. Włókna mięśniowe wykazują martwicę koagulacyjną, z tego powodu brakuje wielu włókien w utkaniu. Wewnątrz samych włókien lub w bezpośredniej ich bliskości widoczne są nacieki limfocytów, wyraźnie wskazujące na stan zapalny komórek.

Czytaj dalej

CZYNNOŚĆ GRASICY

Anatomicznie grasica jest narządem nabłonkowo-limfatycznym, a jej czynność można rozpatrywać w dwóch aspektach: 1) immunologicznym, dominującym w limfopoezie, 2) mioneuronalnym, dominującym w zjawiskach miastenii.

Grasica w hierarchii narządów limfatycznych zajmuje pierwsze miejsce, jako narząd odpowiedzialny za wytwarzanie limfocytów obdarzonych pamięcią immunologiczną, które biorą udział we wszystkich zjawiskach związanych z odpornością komórkową. Funkcję tę pełni grasica u wszystkich kręgowców przez całe życie, począwszy od wczesnych stadiów rozwoju zarodka, gdy składa się on zaledwie

Czytaj dalej

Obraz kliniczny miastenii

Chociaż autogenne przeciwciała zawsze atakują AChR, to jednak skutki reakcji immunologicznej często różnią się znacznie u poszczególnych chorych. Nie ustalono dotychczas, dlaczego u jednych chorych przeważają lekkie oczne postacie, a u innych od początku występuje opuszkowa postać choroby z porażeniami mięśni oddechowych, także dlaczego miastenia młodego wieku przebiega zupełnie inaczej niż u ludzi starych. Jakkolwiek poziom przeciwciał przeciwko AChR różni się znacznie u poszczególnych chorych, to często nie ma to odbicia w obrazie klinicznym.

Czytaj dalej

ENFLURAN

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Skuteczny anestetyk wziewny. Przy pogłębianiu anestezji (do 5-7%) mogą wystąpić spastyczne ruchy, ustępujące po spłyceniu anestezji. Towarzyszące zmiany w obrazie EEG o charakterze padaczki mogą utrzymywać się do kilku tygodni250. Drżenia ulegają nasileniu przy obniżonym Pco2 , jak to ma miejsce w oddechu wspomaganym. Nie powodują one niedotlenienia mózgu ani nie pozostawiają trwałych uszkodzeń. Enfluranu nie należy stosować u osób chorujących na padaczkę251. Zwiększa przepływ mózgowy.

Czytaj dalej

DWUTLENEK WĘGLA [C02]

Odkryty przez von Helmonta (1597-1644), wyizolowany w r. 1757 przez Josepha Blacka (1728-1799). Spopularyzowany wśród anestezjologów wkrótce po ogłoszeniu (1921) pracy Haggarda i Yandella Hendersona (1873-1944) z USA6. Zalecali oni stosowanie 5°/o dwutlenku węgla w tlenie „w celu przezwyciężenia zapaści związanej z anestezją”. W W. Brytanii popularyzatorem dwutlenku węgla był J. S. Haldane (1860-1936)7. Gaz ten powinien znajdować się w każdym aparacie anestetycznym’. Pobudzające działanie dwutlenku węgla na układ oddechowy wykazali w r. 1870 Herman i Escher8.

Czytaj dalej