Artykuły

Zróżnicowany rak tarczycy

Najczęstszą postacią raka tarczycy u dzieci, stanowiącą ponad 90% zachorowań jest rak brodawczakowaty (carcinoinci papillare), charakteryzujący się wysokim stopniem zróżnicowania morfologicznego, powolnym wzrostem, brakiem naciekania najbliższej okolicy oraz późnym tworzeniem przerzutów. Rozwija się on wolno, czasem wiele lat, dając przerzuty drogami chłonnymi najczęściej do węzłów szyi, rzadziej do płuc. Często obserwuje się szybszy wzrost przerzutu niż ogniska pierwotnego, którym może być mały, niewyczuwalny guzek w tarczycy. Znacznie rzadziej u dzieci występuje rak pęcherzykowy (carcinoma folliculare), zaliczany do raków o złośliwości umiarkowanej. Daje on częściej przerzuty drogą krwi do kości i płuc. Spotykane są również u dzieci formy mieszane (carcinoma papillofolliculare) (5).

Czytaj dalej

Postępowanie pooperacyjne

Najtrudniejszy jest okres pierwszych 3 dni po operacji. Główne problemy wiążą się z utrzymaniem wentylacji i dawkowaniem leków blokujących esterazę choli- nową. U większości chorych samodzielne oddychanie powraca już na stole operacyjnym, potem co godzina lub częściej konieczne jest mierzenie pojemności oddechowej – Tv. W razie spadku tej wartości oddech kontrolowany prowadzony jest przez dalsze kilka lub kilkanaście godzin, a w przypadkach wyjątkowych nawet przez kilka dni. Nadzór nad chorym sprawują w tym czasie anestezjolog, chirurg, neurolog i immunolog.

Czytaj dalej

WYDALANIE

WYDALANIE. Przez wątrobę. Uszkodzenie wątroby nie powoduje większego przedłużenia jej działania. ZASTOSOWANIE KLINICZNE. Wstrzyknięcie altezyny powinno być poprzedzone podaniem atropiny. Nieliczne ruchy mięśniowe w początkowym okresie dają się zahamować podaniem pochodnych makowca. Altezyna wywołuje gwałtowną utratę świadomości, krótką anestezję z szybkim budzeniem i niewielkimi objawami zejściowymi. Niekiedy budzenie przedłuża się i towarzyszy mu splątanie oraz płacz. Użyteczna u pacjentów z dużym ryzykiem operacyjnym, przy odpowiednim stosowaniu bezpieczna u astmatyków u pacjentów ambulatoryjnych, chociaż budzenie przebiega wolniej niż

Czytaj dalej

Technika intubacji przez nos

a) haczyka z drutu wprowadzonego do gardła w celu poruszania końca rurki do przodu i do tyłu67 b) plastykowego cewnika wprowadzonego przez igłę Tuohy wbitą w więzadło pier- ścienno-tąrczowe do krtani i na zewnątrz przez nos cewnik ten stanowi prowadnicę dla rurki nosowo-tchawiczej

c) fibroskopu (zmodyfikowanego choledochoskopu)58. Powodem trudności we wprowadzeniu rurki może być wysunięty łuk kręgu szczytowego, ponadto z możliwością uszkodzenia pokrywającej go błony śluzowej. Pomocą w przezwyciężeniu tej trudności może być cienki cewnik do odsysania, przewleczony przez rurkę i wyprowadzony przez usta. Jego pociąganie powoduje przemieszczenie końca rurki, który pokonuje zwężenie59.

Czytaj dalej

GRASICA

Grasica jest narządem niezmiernie złożonym, którego znaczenie docenia się zaledwie od 25 lat. Wiedza dotycząca zmian w grasicy w przebiegu różnych chorób,, jak nowotwory, zakażenia, choroby immunologiczne, jest jednak nadal skąpa,, podobnie jak mało są poznane mechanizmy wpływu grasicy na powstawanie i przebieg tych chorób. Składa się na to kilka czynników.

-1. Grasica jest trudno dostępna dla biopsji, która jest możliwa jedynie podczas- operacji w klatce piersiowej. 2. Grasica jest narządem parzystym i nawet śródoperacyjna biopsja nie musi być reprezentatywna dla całego gruczołu.

Czytaj dalej

Wskazania do intubacji przez nos:

-1. Kiedy rurka założona przez usta przeszkadza chirurgowi, np. podczas usuwania migdałków, ekstrakcji zębów, operacji języka. 2. Kiedy zastosowanie laryngoskopu jest trudne ze względu na cechy anatomiczne pacjenta.

-3. U chorych płytko nieprzytomnych, w celu poprawienia drożności dróg oddechowych. Technika intubacji ustno-tchawiczej w laryngoskopię. Przed wprowadzeniem w anestezję należy dokładnie ocenić kształt żuchwy i stan uzębienia. Zęby ruszające się, plombowane, wyposażone w korony, szczególnie górne siekacze, oraz wargi, mogą zostać uszkodzone łopatką laryngoskopu, a więc powinny być osłonięte płytką ołowianą, gumą, kawałkiem przylepca itp. Zazwyczaj stosuje się wstrzyknięcie usypiającej dawki barbituranu (np. tiopenton 100-500 mg) i poprzedzającą lub następującą wentylację czystym tlenem taka wentylacja, utrzymana przez 3 minuty, zabezpiecza przed hipok- sją przez 4 minuty bezdechu po podaniu sukcynylocholiny60: Czasem trzeba dodać bar-bituranu przed wstrzyknięciem 30-100 mg sukcynylocholiny. Anestezja musi być dostateczna (druga faza lub głębsza, z całkowitym zniesieniem odruchów, jeżeli stosuje się środek wziewny), a zwiotczenie pełne. Mniej krzywdy wyrządza się wprowadzając pacjenta trochę zbyt głęboko niż stosując siłę, jeżeli pacjent ma zachowane odruchy i napięte mięśnie szyi. Brak odruchów i odpowiednie zwiotczenie mięśni jest konieczne do wykonania laryngoskopii przez każdego z wyjątkiem najbardziej doświadczonych.

Czytaj dalej

Tagi

mieszanki piekarnicze Consuma.pl koszt aparatu ortodontycznego