ANALGEZJA

tlenem lub mieszaniną podtlenku azotu i tlenu. Z powodu powolności indukcji zaleca, się stosowanie innego środka do momentu osiągnięcia anestezji. Dobre wyniki uzyskuje się, podając po dożylnej indukcji mieszaninę metoksyfluranu z podtlenkiem azotu i tlenem. Podtlenek azotu obniża dawkę metoksyfluranu podtrzymującą anestezję chirurgiczną233. Przy zastosowaniu układu zamkniętego indukcja jest powolna parownik należy umieścić w układzie oddechowym.

ANALGEZJA. Metoksyfluran działa skutecznie przeciwbólowo w dawkach subaneste- tycznych. Specjalnie skonstruowany inhalator typu Cardiff234 dostarcza 0,3-0,5% metoksyfluranu w powietrzu. Stosowany w położnictwie285, ośrodkach urazowych, oddziałach dla oparzonych236, przy bolesnych zmianach opatrunków itp.

Wskazania. W niektórych ośrodkach metoksyfluran jest stosowany przy większości zabiegów. Jego popularność uzasadnia brak toksycznego wpływu na wątrobę, który może wykazywać halotan. Ostatnie doniesienia, o toksycznym działaniu na nerki (p. niżej) prawdopodobnie zmodyfikują ten pogląd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *