Acetylocholina

Acetylocholina uwalniana z komórek drogą egzocytozy daje początek neuro- transmisji. Uwalnianie ACh jest procesem zależnym od jonów wapnia. Połączenie cząsteczki ACh z receptorem powoduje przejściowy wzrost przepuszczalności błony dla jonów potasu i sodu oraz powstanie stanu depolaryzacji. „Quanta” ACh uwalniają się spontanicznie, utrzymując pewien stopień depolaryzacji na poziomie podprogo- wym. Jest to tzw. mikropotencjał płytki końcowej. Gdy do płytki dojdzie impuls nerwowy, wówczas zostaje uwolniona większa ilość ACh, ze 150-200 ąuantów, powodując większą depolaryzację przenoszącą się wzdłuż błony mięśniowej i dając początek sekwencji zjawisk prowadzących do skurczu mięśnia. Każde „quantum” ACh aktywizuje 1500 kanalików w błonie mięśniowej obejmując swym działaniem powierzchnię 2 [im2. Cały ten proces jest niezwykle szybki, trwający dla jednego „quantum” 0,19 s, wywołując zmianę potencjału o 0,9 mV, i kończy się z chwilą zniknięcia ACh drogą dyfuzji, a głównie na skutek hydrolizy przez AChE. W jednym zakończeniu nerwowo-mięśniowym znajduje się 30-40 milionów receptorów i w zwykłych warunkach tylko niewielka ich część jest jednocześnie aktywizowana przez ACh. Liczba ta jest znacznie większa niż konieczna do wywołania skurczu mięśnia, ponieważ obowiązuje tu prawo „wszystko albo nic”. Jest to tzw. margines bezpieczeństwa dla neurotransmisji, którego obniżenie powoduje skutki typowe dla miastenii (Drachman, 1978).

Receptor acetylocholinowy jest integralną glikoproteiną błony komórki mięśniowej. Jego masa cząsteczkowa wynosi od 25000 do 30000, składa się on z 4 różnych łańcuchów aminokwasowych nazwanych a, !3, y, § (alfa, beta, gamma i delta) i ma

+2 punkty uchwytu dla cząsteczki ACh (5, 26). Każdy receptor zawiera „por jonowy”, przez który pasywnie przechodzą jony sodu i potasu zależnie od różnicy ich stężenia. Przez każdy „por jonowy” w ciągu jednej milisekundy przepływa 5xl04 jonów. Receptor w wyniku połączenia się z cząsteczką ACh ulega degeneracji i przestaje istnieć. Nowy receptor jest syntetyzowany na powierzchni błony mięśniowej w czasie 15 min, ale jego wbudowanie w tę błonę wymaga od 2 do 4 godzin. Stąd stymulacja elektryczna mięśnia powoduje coraz słabszą jego odpowiedź na skutek wyczerpywania się liczby receptorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi

http://kochamsilownie.pl/rozeniec-gorski-doskonaly-na-stres/